Çocuğun Üstün Yararı | İdrak Çağındaki Çocuğun Velayetinin Belirlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19750 K. 2017/254 T. 11.1.2017 • İDRAK ÇAĞINDA ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Çocuk Bizzat Dinlenerek Görüşü Alınacağı – Gerekirse Velayetin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Gerekli Kılan Bir Durumun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Psikolog Pedagog ve Sosyal Çalışmacıdan Oluşan Heyete İnceleme Yaptırılarak Yeniden Uzman Raporu Alınacağı/Annenin Velayet Görevindeki Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından … Devamını oku…Çocuğun Üstün Yararı | İdrak Çağındaki Çocuğun Velayetinin Belirlenmesi

Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10354 K. 2013/4439 T. 21.2.2013 • ÇOCUK KORUMA KANUNU UYARINCA KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Aile Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği – Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verilmesi Gerektiği ) • KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca – İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan … Devamını oku…Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

Boşanma | Çocuk Koruma Kanunu

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8646 K. 2009/11097 T. 8.6.2009 • BOŞANMA ( Velayetleri Anneye Verilen Küçüklerin Koruma Kurulunca Yardım ve Koruma Hizmetleri Alanında Yardımda Bulunulmasına da Karar Verilmesi – Mahkemece Yardımın Niteliği ve Süresi Konularında Açıklamaya Yer Verilmesi Gereği ) • KÜÇÜKLERE KORUMA KURULUNCA YARDIMDA BULUNULMASI KARARI ( Mahkemece Yardımın Niteliği ve Süresi … Devamını oku…Boşanma | Çocuk Koruma Kanunu

Boşanma | Küçüklere Yardım Ve Koruma Hizmetlerinde Bulunulması Kararı

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/10662 K. 2009/12745 T. 29.6.2009 • BOŞANMA ( Velayeti Babaya Verilen Küçüklere Yardım ve Koruma Hizmetlerinde Bulunulması Kararı – Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce Yapılacak Yardımın Niteliği ve Süresi Konularında Açıklama Yapılması Gereği ) • KÜÇÜKLERE YARDIM VE KORUMA HİZMETLERİNDE BULUNULMASI KARARI ( Velayeti Babaya Verilen – Denetimli Serbestlik … Devamını oku…Boşanma | Küçüklere Yardım Ve Koruma Hizmetlerinde Bulunulması Kararı

Çocuk Kaçırma

KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen … Devamını oku…Çocuk Kaçırma

Çocuk Koruma Kanunu

KANUN NO: 5395 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kabul Tarihi: 3 Temmuz 2005 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Temmuz 2005 – Sayı: 25876 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça … Devamını oku…Çocuk Koruma Kanunu

Çocuğun Koruma Altında Bulunması | Korunma Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/20694 K. 2012/17892 T. 28.6.2012 • KORUNMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davaya Bakmakla Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu – Davanın Çocuğa Ergin Değilse Yasal Temsilcisine “Veli Veya Vasisine” Yöneltilmesi Gerektiği ) • ÇOCUĞUN KORUMA ALTINDA BULUNMASI ( Kaldırılması İstemi/Davanın Çocuğa Ergin Değilse Yasal Temsilcisine “Veli Veya Vasisine” Yöneltilmesi Gerektiği – … Devamını oku…Çocuğun Koruma Altında Bulunması | Korunma Kararı