Velayet Davası

                  T.C.      YARGITAY 2.Hukuk Dairesi E.2013/18057 K.2013/24954 T.04.11.2013 VELAYETİN ANNEDEN ALINIP BABAYA VERİLMESİ ÇEKİŞMESİZ YARGI YETKİLİ MAHKEME Özet:Çekişmesiz yargı işi olan velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesine ilişkin davada yetkili mahkeme, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesidir. 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 382] 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde … Devamını oku…Velayet Davası

Velayetin Anneye Verilmesi Talebi | Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/21470 K. 2014/4695 T. 4.3.2014 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ TALEBİ (Duruşma Günü Belirlenerek Taraflara Tanıklarını da Dinletme İmkanı Tanınması ve Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği) • ANNENİN VELAYET TALEBİ (Çocukların Üstün Yararının Gözetilmesini Gerektirecek Yeni Bir Durum ve Olgu Ortaya Çıkabileceği – … Devamını oku…Velayetin Anneye Verilmesi Talebi | Velayet Davası

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen … Devamını oku…Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

Baba İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/494 K. 2012/18523 T. 3.7.2012 • BABA İLE ÇOCUKLAR ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Çocuğun Üstün Yararı Yanında Babalık Duygularının da Tatmini Gereği – Dini Bayramlarda Kurulan Kişisel İlişkinin Yatılı Yaz Tatilinde Kurulan Kişisel İlişki Süresinin Yeterli Olması Gereği ) • DİNİ BAYRAMLARDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Yatılı Olması Gereği … Devamını oku…Baba İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki

Çocuk Kaçırma

KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen … Devamını oku…Çocuk Kaçırma

Velayet Davası | Babaanneye Küçüğün Velayetinin Verilemeyeceği

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/12018 K. 2011/22739 T. 19.12.2011 • VELAYET DAVASI ( Velayetin Anne veya Baba Dışındaki Kimselere Verilemeyeceği – Gerekli Görülen Hallerde Vasi Tayin Edileceği ) • BABAANNEYE KÜÇÜĞÜN VELAYETİNİN VERİLEMEYECEĞİ ( Küçüğün Velayetinin Babadan Alınarak Babaanneye Verilmesi Talebi – Velayetin Anne veya Baba Dışındaki Kimselere Verilemeyeceği ) 4721/m. 335, 404 … Devamını oku…Velayet Davası | Babaanneye Küçüğün Velayetinin Verilemeyeceği

Velayet Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11911 K. 2011/12213 T. 14.7.2011 • ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( 3 ve 6 ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12.Md. Gereğince İdrak Çağındaki Çocuğun Kendisini İlgilendiren Davalarda Görüşünün Alınması ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesi Gerektiği ) • VELAYET DAVASI ( Ortak Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği … Devamını oku…Velayet Davası