Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Kötüniyetli Vekil | Vekalet Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/16749 K. 2014/6377 T. 1.4.2014 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Hareket Etme Yükümlülüğü/Aksi Davranışlarından Sorumlu Sayılacağı – Davacıya Ait Taşınmazın Davalı Vekil Tarafından Değerinin Çok Altında Bedel İle Diğer Davalıya Satıldığı/Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı ) • VEKİLİN TAŞINMAZI DEĞERİNİN ÇOK … Devamını oku…Kötüniyetli Vekil | Vekalet Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/3-531 K. 2012/760 T. 7.11.2012 • VEKALET AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Aracı Davalıya Sattığı ve Satabilmesi İçin Vekaletname Verdiği/Davalının Harici Olarak Sattığı Aracın Vergi Borcu Olduğu – Davacının Vekalet Sözleşmesi Gereğince Uzun Bir Süre Ses Çıkarmadığı/Tarafların Müterafik Kusuru Olduğu ) • ARACIN VERGİ BORCU NEDENİYLE DOĞAN … Devamını oku…Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi