Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Aile Düzenine Karşı Suçlar

  YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/8626 K. 2014/842 T. 27.1.2014 • AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Korunan Hukuki Yarar Velinin Aile Hukukundan Kaynaklanan Velayet Hakkı İle İlgili Bulunup Suçun Mağdurunun Veli veya Kanuni Temsilci Olduğu – Çocuğun Şikâyetinin Bulunmadığından Bahisle Düşme Kararı Verilemeyeceği) • ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI (Evi Terk … Devamını oku…Aile Düzenine Karşı Suçlar

Şikayet | Satış Talebi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3794 K. 2012/5030 T. 12.9.2012 • ŞİKAYET (Sıra Cetvelinin İptali İstemi – Şikayet Olunanın Satış Masrafı Avansı Yatırmadan Yaptığı Satış Talebinin Geçerli ve Süresinde Yapılmış Sayılamayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı) • İCRA DOSYASINDA SATIŞ TALEBİNDE BULUNMAK (Satış Masrafı Avansı Yatırmadan Yapılan Satış Talebinin Geçerli ve Süresinde Yapılmış Sayılamayacağı … Devamını oku…Şikayet | Satış Talebi

Haciz Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11511 K. 2011/19028 T. 29.11.2011 • HACİZ NEDENİYLE AÇILAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davalının Davacının Adresine Giderek Bir Kısım Mallarını Haczettiği/Haczin Usuülüne Uygun Olduğu – Bir Tarafın Fakirleşmesi Diğer Tarafın Zenginleşmesi Gibi Bir Hususun Gerçekleşmediği/Davanın Reddedileceği ) • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davalının Davacının Adresine Giderek Bir Kısım Mallarını … Devamını oku…Haciz Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davası