Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14716 K. 2015/553 T. 20.1.2015 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği ) • FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI … Devamını oku…Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8287 K. 2014/1900 T. 13.3.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası – Mahkemece Her Ne Kadar Dava Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Olarak Nitelendirilmiş İse de Dosya Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerden Davacının Amacının Akdi İlişkiden Dönmek ve Verdiği Arsa Tapusunun Kendisine … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/3-531 K. 2012/760 T. 7.11.2012 • VEKALET AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Aracı Davalıya Sattığı ve Satabilmesi İçin Vekaletname Verdiği/Davalının Harici Olarak Sattığı Aracın Vergi Borcu Olduğu – Davacının Vekalet Sözleşmesi Gereğince Uzun Bir Süre Ses Çıkarmadığı/Tarafların Müterafik Kusuru Olduğu ) • ARACIN VERGİ BORCU NEDENİYLE DOĞAN … Devamını oku…Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

Eser Sözleşmesi | Sözlü Anlaşma

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2012/485 K. 2012/5262 T. 10.7.2012 • ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözlü Anlaşmaya Göre Bedelin Ödenmemesinden Kaynaklanan – Belgelerde Düzenleyen Olarak İmzası Bulunanın İmza Konusunda Beyanının Alınması Gerektiği ) • ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Devrini İçermeyen Eser Sözleşmelerinin Yazılı Olarak Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı – Eser Sözleşmesi/Sözlü Anlaşma Yapıldığı Hususunda Faturalar … Devamını oku…Eser Sözleşmesi | Sözlü Anlaşma

İtirazın İptali Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/19-426 K. 2011/516 T. 13.7.2011 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan – Malı Teslim Alan Kişinin Teslim Almaya Yetkili Olup Olmadığının Araştırılacağı ) • MALIN YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN TESLİM ALINIP ALINMADIĞI ( Satım Sözleşmesinde Malın Teslim Edildiği Kişinin Teslim Almaya Yetkili Olması Gerektiği – Daha Önce … Devamını oku…İtirazın İptali Davası