Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku

MİRAS  DAVASI  –  MİRAS DAVALARI ÇEŞİTLERİ –  MİRAS HUKUKU

Miras hukuku bir özel hukuk dalı olup, bir kimsenin ölmesi ya da gaipliği durumunda, ölen kimsenin malvarlığının intikal edeceği kimseleri ve intikalin nasıl – ne oranda olacağını düzenlemektedir.

Miras bırakanın miras hukuku çerçevesinde miras olarak bıraktığı malvarlığına tereke denilmektedir. Miras hukukumuzda, miras bırakanın mirasçıları iki türdür; yasal mirasçılık ve iradi mirasçılık şeklinde iki tür mirasçılık bulunmaktadır.

Tüm bu açıklamalardan sonra uygulamada miras davası başvuruları ve miras davaları çeşitleri ile çok sık karşılaşıldığını söylememiz mümkündür. Keza miras davası ve miras davaları çeşitleri (Miras tenkis davası, miras sebebiyle istihkak davası, mirasçılık belgesi – veraset ilamı başvuruları, vasiyetnamenin iptali davası gibi …) miras hukuku kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir. Örneğin Medeni Kanunumuzda vasiyetnamenin iptali davasının hangi hallerde açılabileceği ya da mirasın reddi veya miras sözleşmesi, miras sözleşmesinin  iptali davası, mirasçılıktan çıkarılma ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Çalışma alanlarımız arasında miras hukuku ve miras davaları çeşitleri de yer almaktadır.

Avukat Bedriye İclal POYRAZ

 

Miras Davası | Miras Davaları Çeşitleri | Miras Hukuku” üzerine bir yorum

  1. selamlar .anne ölü baba dairesini oğluna hibe ediyor .ben damat olarak o daireyi satın alsam diğer çocular babanın ölümünden sonra ne yapabilirler .sağ olun

Yorum yapın