On Beş Yaştan Küçükleri Çalıştırma Yasağı

 

avukat

15 YAŞTAN KÜÇÜKLERİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI

 

     İş Kanunu’nun 71. maddesi ülkemizde çocukların çalıştırma koşullarını düzenlemektedir.  Yasamızdaki yeni düzenleme son haliyle ; ‘‘On beş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimine devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.’’ şeklindedir.

Yorum yapın