Uzaktan (Tele) Çalışma

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin eski metni sadece çağrı üzerine çalışmayı düzenlerken, 6/5/2016 ve 6715 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi ile İş Kanunu’nun 14. maddesinin başlığına “uzaktan çalışma” ibaresi eklenmiştir.

Uzaktan çalışma, bir diğer ifade ile tele çalışma; işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı kısmi süreli çalışma şeklidir. Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir. Bu sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan çalışmanın son yıllarda oldukça tercih edilmesinin nedeni, esnek çalışma saatleri sayesinde işçiye çalışacağı saatleri serbestçe belirlemesi imkanının sağlanmasıdır. Böylece işçi iş planı doğrultusunda daha verimli çalışabilecek; işe gitme ve eve dönme gibi trafikte geçen zaman kaybına uğramamış olacaktır. İş sözleşmesinde aksi bir düzenleme öngörülmedikçe ve işin niteliği gereği bir zorunluluk olmadıkça işçi çalışacağı mekanı da kendisi seçebilecektir.

İşçi için olduğu kadar işveren için de uzaktan çalışma yaptırmanın kimi yararları vardır. Uzaktan çalıştırma yöntemiyle işyerinde daha az işçi çalışacak veya hiç işçi çalışmayacak; bu sayede de işverenin işyeri için yapacağı harcamalar azalmış olacaktır. Bunun yanı sıra işçinin motivasyonun artmasıyla iş verimliliği de artacaktır. İşverenin uzaktan çalışan işçileri üzerindeki yönetimi, işyerinde çalışan işçileri üzerindeki yönetiminden kıyasen daha az olacaksa da teknolojinin gelişmesi sonucu iletişim ağlarının çoğalıp kuvvetlenmesiyle işçi üzerinde denetim sağlayabilecektir.

Eşit davranma ilkesinin gereği olarak uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Stj. Özge Begüm Padır

Uzaktan (Tele) Çalışma” üzerine 2 yorum

Yorum yapın