Evde Hizmet Sözleşmesi

Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir. Evde hizmet sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 461 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

İşyerinde çalışılmadığı için işçi ve işveren arasındaki bağımlılık zayıflasa ve işverenin işçi üzerindeki denetim ve yönetimi zorlaşsa da; işverenin, işçiyi işyerinde çalıştırmaktan doğacak maliyetini azaltmasından dolayı bu hizmet sözleşmesi tercih edilebilmekte ve ülkemizde günden güne yaygınlaşmaktadır. İşçi açısından ise, çalışma saatlerini belirleyebilmesi, işyerine giderken yolda kaybedeceği zamanın önüne geçilmesi, aile ve özel yaşamına daha çok zaman ayırabilmesi açısından tercih edilmektedir. Çalışma saatlerini kendisinin belirleyebilecek olmasında dikkat edilmesi gereken husus işe zamanında başlaması ve işi kararlaştırılan zamanda bitirmesidir.

İşçi, çalışmanın sonucunu işverene teslim etmekle yükümlüdür. İş, işçinin kusuruyla ayıplı olarak görülmüşse işçi, giderilmesi mümkün olan ayıpları, masrafı kendisine ait olmak üzere gidermek zorundadır. İşveren, işçinin üreterek teslim ettiği ürünü inceler; varsa bulduğu ayıpları teslimden başlayarak bir hafta içinde işçiye bildirir. Süresinde bildirim yapılmamışsa, ürün mevcut durumuyla kabul edilmiş sayılır.

Yapılan işin ücreti, işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, on beş günde bir veya işçinin rızasıyla ayda bir ödenir. Aralıklı olarak çalıştırıldığı takdirde ise ürünün her tesliminde ödenecek olduğu kanunda düzenlenmiştir. İşçiyi aralıksız biçimde çalıştıran işveren, ürünü kabulde temerrüde düşmesi veya işçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru olmaksızın çalışmanın engellenmesi halinde işçiye ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

İşçiye deneme amacıyla bir iş verilmişse, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme deneme süresi için kurulmuş sayılır. İşçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme belirsiz süreyle yapılmış sayılır; diğer durumlarda sözleşmenin belirli süreyle yapıldığı kabul edilir.

Stj. Özge Begüm Padır

Benzer Yazılar:

Yorum yapın