Uluslararası Çocuk Kaçırma

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/20591

K. 2012/26899

T. 13.11.2012

• ÇOCUĞUN İADESİ İSTEMİ ( Geri Dönmelerinin Çocukları Fiziksel ve Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Bırakacağı ya da Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düşüreceğine Dair Ciddi Bir Riskin Sözleşmede Kabul Edilen Diğer İadeden Kaçınma Sebeplerinin Varlığı Kanıtlanamadığına Göre Kabulü Gerektiği )

• İADE İSTEMİ ( Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Sözleşme – Ciddi Bir Riskin Sözleşmede Kabul Edilen Diğer İadeden Kaçınma Sebeplerinin Varlığı Kanıtlanamadığına Göre İsteğin Kabulü Gerektiği )

• ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VECHELERİNE DAİR SÖZLEŞME ( Geri Dönmelerinin Çocukları Fiziksel ve Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Bırakacağı ya da Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düşüreceğine Dair Ciddi Bir Riskin Sözleşmede Kabul Edilen Diğer İadeden Kaçınma Sebeplerinin Varlığı Kanıtlanamadığına Göre İade İsteğinin Kabulü Gerektiği )

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Sözleşme m.13,15

ÖZET : Davalı annenin mutat meskenleri olan Belçika’dan müşterek çocuklar 24.01.2004 doğumlu Enes ve 14.03.2007 doğumlu Furkan’ı da alıp Türkiye’ye getirdiği, 22.07.2011 tarihli dönüş biletlerinin bulunmasına rağmen yeniden Belçika’ya dönmediği, çocukları, babanın kanundan doğan koruma hakkını ihlal etmek suretiyle haksız olarak alıkoyduğu anlaşılmaktadır. İade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya geri dönmelerinin çocukları fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir şekilde müsümaha edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin ( Söz. md.13/b ) ve sözleşmede kabul edilen diğer iadeden kaçınma sebeplerinin varlığı kanıtlanamadığına göre; isteğin kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 13.11.2012 günü duruşmalı temyiz eden davacı Y. K. vekili ile karşı taraf davalı S. K. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi, koruma hakkı ihlal edilerek çocuğun mutat meskenin bulunduğu ülkeden, diğer bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına ( Söz.md.l ) yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskenin bulunduğu ülkeye iade edilmesini sağlamaya yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Sözleşmeye göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için, önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu devlette tanınması veya tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır ( Söz.md. 15 ).

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı annenin 29.06.2011 tarihinde, mutat meskenleri olan Belçika’dan müşterek çocuklar 24.01.2004 doğumlu Enes ve 14.03.2007 doğumlu Furkan’ı da alıp Türkiye’ye getirdiği, 22.07.2011 tarihli dönüş biletlerinin bulunmasına rağmen yeniden Belçika’ya dönmediği, çocukları, babanın kanundan doğan koruma hakkını ihlal etmek suretiyle haksız olarak alıkoyduğu anlaşılmaktadır. İade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya geri dönmelerinin çocukları fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin ( Söz. md.13/b ) ve sözleşmede kabul edilen diğer iadeden kaçınma sebeplerinin varlığı kanıtlanamadığına göre; isteğin kabulü gerekirken, yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için taktir olunan 900 TL. vekalet ücretinin Seher’den alınıp Yılmaz’a verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın