Para Haczi | Haczin Kalkması

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2014/12539 K.2014/15092 T.27.05.2014 ALACAK (PARA) HACZİ HACZİN KALKMASI TALEP SÜRESİ Özet: Alacak ve para, menkul hükümlerine göre haczedilir ise de, paranın satılması söz konusu olamayacağından satış talebine ilişkin ÎİK.nın 106. ve 110. maddelerinin tatbikinin düşünülemeyeceği, borçlunun başka bir icra takip dosyasındaki alacağının haczedilmesi halinde alacaklının on yıl içinde haczedilen parayı talep … Devamını oku…Para Haczi | Haczin Kalkması

İflas Kararı Verilen Şirketin Hacizli Malları

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/686 K. 2014/3661 T. 12.2.2014 • İFLAS KARARI VERİLEN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Satılmış Bulunan Hacizli Malların Paralarının Paylaştırılmasının İflas Masası Tarafından Paylaştırılması Kararına İtiraz – İflas Kararı Verilmeden Satışı Yapılan Hacizli Mallardaki Usul) • İFLAS KARARI VERİLMEDEN SATILAN ŞİRKETİN HACİZLİ MALLARI (Haczi Koyduran Alacaklılara Paylaştırılması Gereği – Arta Kalan … Devamını oku…İflas Kararı Verilen Şirketin Hacizli Malları

Emekli Maaşının Haczine Muvafakat

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/27541 K. 2013/35500 T. 11.11.2013 • HACZİN KALDIRILMASI ( Borçlunun Emekli Maaşının Haczine İlişkin Muvafakatinin Maaş Haczinden ve Kesinti Yapılmasından Önce ve 5510 S. K. Md. 93/1’de Yapılan Değişikliğin Yürürlük Tarihinden de Önceye Ait Olduğu/Verilen Muvafakatin Geçersiz Olduğu – Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACİZ ( … Devamını oku…Emekli Maaşının Haczine Muvafakat