Boşanma Davası | Eşit Kusur

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7064 K. 2014/17991 T. 22.9.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat Talebi – Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği ) • MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davası – Mevcut veya Beklenen Bir … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşit Kusur

Boşanma Davası | Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/26267 K. 2014/10437 T. 6.5.2014 • NİHAİ KARARDA TEDBİR NAFAKASINA İLİŞKİN HÜKÜM KURULMAMASI ( Ara Karar İle Davalı Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedildiği – Son Kararda Tedbir Nafakasına İlişkin Hüküm Bulunmasa Bile Aksi Yönde Bir Karar Olmadıkça Nafakanın İcrasının Mümkün Olduğu ) • BOŞANMA DAVASINA DAYANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik … Devamını oku…Boşanma Davası | Tazminat

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5373 K. 2014/6689 T. 24.3.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği – Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği ) • EŞİT KUSUR ( Boşanma Davası – Tarafların Eşit Kusurlu Olduklarına İlişkin Kusur Belirlemesinin Kesinleştiği/Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanma Davası | Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/18440 K. 2014/42 T. 13.1.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği/Düğün Fotoğraflarını Yırttığı – Davalı Kadının Ağır veya Eşit Kusurlu Olmadığı/Yararına Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası/Kocanın Belirtilen Kusurları Yanında Eşine Salak Diyerek Hakaret Ettiği – Davalı Kadının … Devamını oku…Boşanma Davası | Manevi Tazminat

Boşanmada Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7612 K. 2013/21014 T. 16.9.2013 • KOCANIN GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARI ( Kocanın Birlik Görevlerini de Yerine Getirmediği/Kadının Eşine Hakaret Ettiği – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olduğu/Hatalı Kusur Belirlemesi Yapılarak Kadının Tazminat İsteğinin Reddinin Hatalı Olduğu ) • KADININ EŞİNE HAKARET ETMESİ ( … Devamını oku…Boşanmada Tazminat Talebi

Boşanma | Manevi Tazminat | Tefrik Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18491 K. 2010/840 T. 19.1.2010 • KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF ( Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği – Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Koca Yararına Hükmedilmesi Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar … Devamını oku…Boşanma | Manevi Tazminat | Tefrik Kararı

Boşanma | Eşit Kusur | Tedbir Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/21018 K. 2010/526 T. 14.1.2010 • BOŞANMA ( Tarafların Fiili Ayrılık Döneminde Başkalarıyla Evliymiş Gibi Yaşadıkları – Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği/Eşit Kusur • EŞİT KUSUR ( Boşanma/Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği – Tarafların Fiili Ayrılık Döneminde Başkalarıyla Evliymiş Gibi Yaşadıkları ) • TEDBİR NAFAKASI ( Kadını … Devamını oku…Boşanma | Eşit Kusur | Tedbir Nafakası

Boşanma Davası | Kocanın Eşinin Güvenini Sarsması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/16117 K. 2011/16745 T. 24.10.2011 • KOCANIN KUSURLU DAVRANIŞI ( Ailesine Dış Müdehalelere Sessiz Kaldığı – Ortak Konuta Eşinden Gizli Dinleme Cihazı Yerleştirerek Eşinin Güvenini Sarstığı/Kocanın Kusurlu Olduğu/Kadının Tazminat Taleplerinin Kabulü Gereği/Boşanma Davası ) • BOŞANMA DAVASI ( Kocanın Ailesinin Evliliğe Müdehalesi/Kocanın Ortak Konuta Eşinden Gizli Dinleme Cihazı Yerleştirerek … Devamını oku…Boşanma Davası | Kocanın Eşinin Güvenini Sarsması

Boşanma Davası | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23618 K. 2013/10719 T. 16.4.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın da Eşiyle Aynı Oranda Kusurlu Olduğu – Kocanın Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği/Ana Bakım Şefkatine Muhtaç Çocuğun Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kocanın … Devamını oku…Boşanma Davası | Velayet

Boşanma Davasında Maddi Tazminat | Maddi Tazminatın Az Olduğu

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17780 K. 2013/4498 T. 21.3.2013 • MANEVİ TAZMİNAT ( Kocanın Şişko Tombul Demek Suretiyle Kadını Aşağıladığı – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Uygun Miktarda Hükmedileceği ) • BOŞANMA DAVASINDA MADDİ … Devamını oku…Boşanma Davasında Maddi Tazminat | Maddi Tazminatın Az Olduğu