Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/14-1177 K. 2014/964 T. 26.11.2014 • YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Ödemelerle İlgili Sunduğu Banka Dekontları İle Tahsilat ve Tediye Makbuzları Hakkında Davalı Tarafça Kalem Kalem Açıklama Yapılmasının Sağlanması Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8287 K. 2014/1900 T. 13.3.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası – Mahkemece Her Ne Kadar Dava Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Olarak Nitelendirilmiş İse de Dosya Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerden Davacının Amacının Akdi İlişkiden Dönmek ve Verdiği Arsa Tapusunun Kendisine … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8046 K. 2014/6505 T. 22.10.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edileceği – Makemece Yüklenicinin Davalılardan Alacağı Olduğunu Gösterir Karar Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddinin … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

Tapu İptali Ve Tescil | Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1130 K. 2013/2668 T. 25.4.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanan – Krokideki Belirlemenin Tarafların İradesini Yansıttığı ve Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davalı Arsa Sahibine Ait Olduğunun Kabulü İle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği ) • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Krokideki … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2012/4156 K. 2012/5335 T. 11.7.2012 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil – Davada Sözleşmeye Dayanılarak Talepte Bulunulduğundan Uyuşmazlığın Biçimine Uygun Düzenlenen Asıl Sözleşme Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği) • FAZLA İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ (İstem Aynen Kabul Edilmiş İse de Bilirkişi Raporunda Ortak Yerlerdeki Fazla İmalat da Hesaplamaya … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptali Ve Tescil