Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

Sahte Fatura Düzenleme | Ceza Davası

ceza-avukat#U0131-150x150

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2013/3609

K. 2015/453

T. 14.1.2015

• SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Şirket Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediğini Ancak Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği – Şirket Ortağı Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Kendisine Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği/Mahkemece Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )

• FATURAYI KİMİN BASTIRIP TESLİM ALDIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Sahte Fatura Düzenleme – Sanığın Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediği Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği/Ortağın Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği – Mahkemece Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığı Araştırılarak Karar Verileceği )

• ŞİRKETİN KAPATILDIĞI BEYANIYLA FATURA DÜZENLEME ( Sahte Fatura Düzenleme/Sanığın Şirket Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediğini Ancak Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği – Şirket Ortağı Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Kendisine Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği/Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığının Araştırılması Gerektiği )

213/m.359

ÖZET : Dava; sahte fatura düzenleme suçuna ilişkindir. Sanığın yurt dışından gelen bir iş teklifini değerlendirerek yurt dışına gittiği, ancak gitmeden önce kurmuş olduğu şirket için şirket ortağına vekaletname vererek şirketi kapatmasını söylediğini, onun da şirketi kapatmayarak fatura düzenlemiş olduğunu, faturadaki yazı ve imzanın kendisine ait olmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini savunması, sanığın savunmasında bildirdiği vekaletnamenin dosyada bulunması ve tanık olarak dinlenen şirket ortağının, savunmayı doğrulayarak duruşmada kendisine gösterilen faturayı da kendisinin düzenlediğini beyan etmesi, faturayı, kimin bastırıp, teslim aldığı da araştırılmadan eksik inceleme sonucu sanığın mahkûmiyetine hükmolunması doğru değildir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 19.3.2008 tarihli iddianame ile F… Konfeksiyon Ltd. Şti.nin yetkilisi olan sanık hakkında 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sahte fatura düzenlediğinden bahisle kamu davası açılması, sanığın, R.’nın yanında çalıştığı sırada adı geçenin kendisine şirket kurmasını söylediğini, bunun üzerine işten çıkarılma korkusuyla masrafları R. tarafından karşılanmak suretiyle suça konu şirketi kurduğunu, şirketin bir süre faaliyette kaldıktan sonra kapandığını, R.’e bu şirketin ne olacağını sorduğunda onun da kendisine ne isterse yapmasını söylediğini, maliyeye dilekçe vererek fatura ve irsaliyelerin kayıp olduğuna dair dilekçe verdiğini, yerel gazetede de ilan ettirdiğini, daha sonra yurt dışından gelen bir iş teklifini değerlendirerek yurt dışına gittiğini ancak, gitmeden önce şirket ortağı M. A. S.’na vekaletname vererek şirketi kapatmasını söylediğini, onun da şirketi kapatmayarak fatura düzenlemiş olduğunu, faturadaki yazı ve imzanın kendisine ait olmadığını beyan ederek beraatine karar verilmesini savunması, sanığın savunmasında bildirdiği Kahramanmaraş 3. Noterliğinin 7.10.2004 gün 17236 yevmiye numaralı vekaletnamenin dosyada bulunması ve tanık olarak dinlenen M. A. S.’ın, savunmayı doğrulayarak duruşmada kendisine gösterilen F… İnşaat adına olan faturayı da kendisinin düzenlediğini beyan etmesi, suça konu şirketin F… Konfeksiyon Ltd. Şti. olmasına rağmen, dosyada fotokopisi bulunan suça konu F… İnşaat adına olan faturayı, kimin bastırıp, teslim aldığı da araştırılmadan eksik inceleme sonucu yazılı şekilde sanığın mahkûmiyetine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 14.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın