Adi Şirkette Hisse Devri

Adi Şirkette Hisse Devri

avukat

Adi Şirkette Hisse Devrinde Bildirim

5510 sayılı kanuna göre adi şirkette ortaklar arası devirde işyeri bildirgesi verilmesi gerekliliğine dair bir düzenleme yer almamaktadır.Dolayısıyla ortaklar arası devir halinde adi şirket sözkonusuysa işyeri bildirgesi verilmesi sözkonusu olmayacaktır.Bununla birlikte ortaklar arasındaki hisse devri nedeniyle ortak sayısının bire düşmesi sonucu ortaya çıkmışsa, adi şirket sona erdiğinden hisseyi devralan bakımından işyerinin devralınması durumu meydana gelmektedir.Bu durumda aynı yasanın ilgili maddesi gereğince,işyerinin devralındığı tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya işyeri bildirgesinin verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın