Ziynet Alacağı | Kişisel Eşya Niteliği

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12581 K. 2013/26114 T. 12.11.2013 • ZİYNET ALACAĞI İSTEMİ ( Evin İhtiyacı İçin Bozdurulan Ziynet Eşyalarının Rıza İle ve İade Şartı Olmaksızın Verildiğini Davalı Koca İspatlamak Zorunda Olup Somut Olayda Davacının Ziynet ve Takıları İade Şartı Olmaksızın Verdiğini Davalı Koca İspat Edemediğinden Ziynetlere Yönelik İade Koşullarının Oluştuğu ) • … Devamını oku…Ziynet Alacağı | Kişisel Eşya Niteliği

Tedbir Nafakası | Soybağının Reddi Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/21536 K. 2007/10766 T. 9.7.2007 • TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Ortak Çocukları Küçüğün Dava Tarihinden Babasına Teslim Tarihine Kadar Davacı-Davalı Kadın Yanında Kaldığı Anlaşılmakla Uygun Miktarda Verilmesi Gerektiği ) • SOYBAĞININ REDDİ DAVASI ( Çocuğun Davalı-Davacı Kocadan Olmadığı Oturumda Doğumdan Önce Açıklandığı Gibi Doğumdan Sonraki Oturumda da İddiada Bulunulduğu … Devamını oku…Tedbir Nafakası | Soybağının Reddi Davası

Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18355 K. 2009/22435 T. 23.12.2009 • NAFAKA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • VELAYETİN … Devamını oku…Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

Boşanma Davasında Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7883 K. 2013/20980 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EŞLERİN BARIŞMASI ( Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği – Affedilen veya Hoşgörüyle Karşılanan Olaylardan Dolayı Davalıya Kusur Yüklenemeyeceğinden Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı ) • BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ( Dava Açıldıktan Sonra Eşlerin Barışmasının Davadan Önceki … Devamını oku…Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/4131 K. 2010/6007 T. 29.3.2010 • BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davalı Davacıya Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğu – Lehine Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Davalı Davacıya Oranla Daha Fazla Kusurlu Olduğundan Lehine Uygun Miktarda Tazminat … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5449 K. 2011/6558 T. 12.4.2011 • BOŞANMA ( Tarafların Ayrı Yaşadıkları Dönem İçinde Dört Kez Otelde Buluşmaları ve Gece Birlikte Kalmaları Sebebiyle Evlilik Birliğini Devam Ettirme Amacını Taşıdıklarından Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİĞİ DEVAM ETTİRME AMACI ( Tarafların Ayrı Yaşadıkları Dönem İçinde Dört Kez Otelde Buluşmaları ve Gece … Devamını oku…Boşanma

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18499 K. 2010/837 T. 19.1.2010 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kadının Tedbir Nafakasının Kaldırılması – Kendi İsteğiyle İşten Ayrıldığı Gözetilerek Koşulları Gerçekleşmediği Halde Yoksulluk Nafakasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu ) • BOŞANMA DAVASI ( Yoksulluk ve Tedbir Nafakası – Kadının Bir Kısım Ziynet ve Alacak … Devamını oku…Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

Ziynetlerin İadesi | Karşı Dava

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/18565 K. 2010/133 T. 11.1.2010 • ZİYNETLERİN İADESİ ( Yemin Deliline Dayanan Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği ) • YEMİN ( Yemin Deliline Dayanan Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılmadan Eksik Araştırma ve Soruşturma ile Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu ) 1086/m. … Devamını oku…Ziynetlerin İadesi | Karşı Dava

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20518 K. 2013/18540 T. 2.7.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava ve Karşılık Dava Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması … Devamını oku…Boşanma Davası

Boşanma Davası | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3781 K. 2013/18592 T. 2.7.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlâl Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok Olduğu … Devamını oku…Boşanma Davası | Hakkaniyet İlkesi