Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6798 K. 2015/2277 T. 5.3.2015 • KİRA ALACAĞI VE HOR KULLANMA TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bozma İlamında Delil Tespiti Tarihinin Anahtar Teslim Tarihi Olarak Kabul Edileceğinin Belirtildiği/Tarihin Yanlış Yazıldığı – Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Doğru Olan Tarihe Kadar Olan Kira Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği ) • DELİL TESPİTİ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( … Devamını oku…Kira Alacağı | Hor Kullanma Tazminatı | Kira Bedeli

Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

KİRALANAN YERE YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ANAHTAR TESLİMİ KOŞULU  ÖZET: Taşınmaz tahliye edilip anahtar teslim edilmeden kiralanan yere yapılan kalıcı ve faydalı masrafların istenmesi mümkün değildir.Her dava açıldığı tarihteki durumuna göre yürütülür. Anahtar teslim edilmeden önce açılan dava reddedilmelidir. Y.6.H.D. E. 2014/9045 K. 2014/12983 T. 26.11.2014      Karar: Dava kiralanana yapılan iyileştirme bedelleri ve ödemiş olduğu … Devamını oku…Kiralanan Yere Yapılan Faydalı Masraflar | Kira Sözleşmesini Fesh Etme Hakkı

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Kira Alacağı

               T.C.       YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/4344 K.2013/16569 T.10.12.2013 KİRA ALACAĞI HAKSIZ FESİHTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ELEKTRİK VE SU TÜKETİM BEDELLERİNİN TAHSİLİ Özet: Taraflar arasında imzalanan sözleşmede, kiralanan yerde kullanılacak elektrik ve su giderlerinden kira dönemine isa­bet eden miktarın kira bedeli ile birlikte ödeneceği ve vadesinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Yasada belirtilen oranda gecikme … Devamını oku…Kira Alacağı

İtirazın İptali Ve Tahliye İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17695 K. 2013/1272 T. 30.1.2013 • İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ ( Bozmadan Sonra Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Davanın Hatalı Şekilde Yeni Malikin İhtiyaç İddiasına Dayalı Tahliye Davası Olarak Nitelendirilerek 6570 S.K. Md. 7/d Şartlar Oluşmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • KİRA ALACAĞININ … Devamını oku…İtirazın İptali Ve Tahliye İstemi

Tahliye | Davanın Konusuz Kalması

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17796 K. 2013/1249 T. 30.1.2013 • TAHLİYE İSTEMİ ( Davacının Celse Sırasında Kiralananın 2886 S.K.’ya Göre Tahliye Edildiğini Hatta Yıkıldığını Beyan Ettiği ve Bu Durumun Davalı Tarafça da Kabul Edildiği – Konusuz Kalan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği ) • KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE TAHLİYE EDİLMESİ … Devamını oku…Tahliye | Davanın Konusuz Kalması

Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18349 K. 2013/1348 T. 31.1.2013 • TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHTE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tahliye Taahhüdündeki İmza İkrar Olunsa da Tarihin İnkar Edildiği – Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği ) • TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHİN SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Davalı Kiracının İtirazında … Devamını oku…Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası

Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17723 K. 2013/1765 T. 6.2.2013 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalı Borçlunun İtirazının Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu/Kiracılık İlişkisine ve Sözleşmeye İtirazı Bulunmadığı – Varsa Bu Döneme İlişkin Ödemeler Mahsup Edildikten Sonra Karar Verileceği ) • KİRA PARASININ BAKİYESİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması … Devamını oku…Kira Alacağı | İtirazın Kaldırılması

Hak Ve Nesafet İndirimi | Kira Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11727 K. 2012/16797 T. 4.7.2012 • KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kira Sözleşmesi Yıldan Yıla Yenilenmekte Olduğundan Taşınmazın Boş Olduğu Kabul Edilerek Sonuca Gidilemeyeceği – Bilirkişilerin Taşınmazın Boş Olarak Getirebileceğini Bildirdikleri Kira Bedelinden Uygun Hak ve Nesafet İndirimi Yapılıp Brüt Olarak Tespit Edileceği ) • HAK VE NESAFET İNDİRİMİ ( … Devamını oku…Hak Ve Nesafet İndirimi | Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi | Avukat Bedriye İclal Poyraz

  KİRA  SÖZLEŞMESİ              Kira sözleşmesi, taraflardan birinin kiraya veren (kiralayan), diğer tarafın da kiracı olduğu bir anlaşmadır. Kira sözleşmesinin bir adı kira mukavelesi ya da kira akdidir, uygulamada kira kontratı da kullanılmaktadır. Kanunumuzdaki tabiriyle kira sözleşmesi; kiraya verenin yani kiralayanın bir şeyin kullanılmasını, kullanmayla beraber ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık olarak … Devamını oku…Kira Sözleşmesi | Avukat Bedriye İclal Poyraz