Bilişim Sistemi Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçu

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/22335 K. 2014/13925 T. 9.7.2014 • DOLANDIRICILIK ( Sanığın Bilgisi Olmayan Ticari İlişki İçin Tek Yetkilisi Olduğunu Şirket Adına Başka Bir Kişi Tarafından Keşide Edilen Çek Kullanılarak Yapılan İcra Takibinde İmza İtirazında Bulunmasının Kanuni Hakkı Olduğundan Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği ) • BİLİŞİM SİSTEMİ … Read more…

Kaçak Olarak Kablolu Televizyon Kullanmak

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/22461 K. 2014/24448 T. 14.7.2014 • KAÇAK OLARAK KABLOLU TELEVİZYON KULLANMAK ( Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Kanunun Yürülüğe Girdiği Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Zararı Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Cezaya Hükmolunmayacağı Hükmünün Mahkemesince Gözetileceği ) • LEHE HÜKÜM UYGULAMASI ( Kaçak Olarak Kablolu Televizyon Kullanmak – Lehe Hüküm Taşıyan … Read more…

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2013/15677 K. 2014/9195 T. 16.9.2014 • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ ETMESİ ( İbraz Edilen Sürücü Belgesi Sahibi Adına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Düzenlendiği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Teşkil Ettiği – Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik … Read more…

Uyuşturucu Madde Bulundurma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/4166 K. 2014/5354 T. 10.7.2014 • UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Somut Olayda Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve Alınacak Örnek Üzerinde İnceleme Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Soruşturmanın Yapıldığı Yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi’ne Ait Olduğu ) • ŞÜPHELİDEN KAN ÖRNEĞİ ALINMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve … Read more…

Suç Üstlenme Suçu | Ceza Davası

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2013/16375 K. 2014/5785 T. 8.5.2014 • SUÇ ÜSTLENME SUÇU (Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesinin Gerektiği – Salt Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Neden Olma Hali Kanunlarda Suç Olarak Düzenlenmediğinden Unsurları Yönünden Oluşmayan Atılı Suçtan Sanığın Beraati Gerektiği) • MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA … Read more…

Bilinçli Taksir | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/21595 K. 2014/12058 T. 16.5.2014 • POLİS MEMURUNUN KOLTUKTA UNUTTUĞU SİLAHI İLE EŞİNİN İNTİHAR ETMESİ ( Sanığının Eşinin Depresyonda Olduğu/Silah Doldurmayı Bildiği ve Sanığın Bundan Haberi Olduğu – Bilinçli Taksirle Öldürme Hükmünün Uygulanması Gereği ) • BİLİNÇLİ TAKSİR ( Polis Memurunun Koltukta Unuttuğu Silah İle Eşinin Kendisini Öldürdüğü/Eşinin Depresyonda … Read more…

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858 K. 2014/24381 T. 10.7.2014 • YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı ) • HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla … Read more…

Savunma Hakkının Kısıtlanması

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20301 K. 2014/13971 T. 10.7.2014 • DOLANDIRILICIK SUÇU ( Savunma Hakkının Kısıtlanması – Sanığın Posta Yoluyla Gönderdiği Dilekçeyle Yasal Haklarının Savunulması İçin Kendisine Müdafii Tayin Edilmesini İstediği/Mahkemece 5271 S. C.M.K.’nun 150/1. Md. Uyarınca Müdafii Görevlendirilmesinin Zorunlu Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın … Read more…

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/11860 K. 2014/2963 T. 10.2.2014 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği ) … Read more…

Alkollü Olarak Araç Kullanma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/19001 K. 2014/10539 T. 30.4.2014 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Tehlike Suçu Olduğu – Kazada Şikayetçinin Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralandığı/Şikayetinden Vazgeçse Dahi Ek Savunma Hakkı Tanınarak Sanığın 5237 S.K. Md. 179’dan Mahkum Edileceği ) • TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Promil Sınırının Çok Üstünde Alkollü Olarak … Read more…