Sanığın Savunma Hakkı | Sanık Hakkı

SANIĞIN SAVUNMA HAKKI ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ – SANIK AVUKATI Sanık kavramı ile savunma hakkı kavramı birbiriyle yakın ilişkide olan iki farklı kavramdır. Sanık, suçlu olduğuna dair yoğun kuşku altında bulunulan ancak suçlu olduğu henüz bilmeyen kimsedir. Suçluluğu ispatlanana (hükmen sabit oluncaya) kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı Anayasamızda yer almaktadır. Savunma hakkı da Anayasal bir … Read more…