Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi | Yabancı Mahkeme İlamının Dikkate Alınmaması

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/25708

K. 2017/1010

T. 6.2.2017

• TANINAN YABANCI MAHKEME KARARINDA KUSUR BELİRLEMESİ YAPILMADIĞI HALDE TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ (Mahkemece Tanınmasıyla Kesin Hüküm Etkisi Gösteren Yabancı Mahkeme İlamı Dikkate Alınmaksızın Kusur Belirlemesi Yapılarak Davalı Erkeğin Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kusurlu Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

• BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ (Tarafların Boşanmalarına Dair Yabancı Mahkeme İlamında Tarafların Anlaşmalı Olarak Boşandıkları ve Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Taraflarla İlgili Herhangi Bir Kusur Belirlemesi Yapılmadığı Halde Mahkemece Tanınmasıyla Kesin Hüküm Etkisi Gösteren Yabancı Mahkeme İlamı Dikkate Alınmaksızın Kusur Belirlemesi Yapılarak Davalı Erkeğin Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kusurlu Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunamayacağı)

5718/m.54,58,59

ÖZET : Taraflar, boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararının tanınmasıyla yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten itibaren boşanmış hale gelmişlerdir. Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamında; tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları ve boşanmaya sebep olan olaylarda taraflarla ilgili herhangi bir kusur belirlemesi yapılmadığı halde, mahkemece tanınmasıyla kesin hüküm etkisi gösteren yabancı mahkeme ilamı dikkate alınmaksızın, kusur belirlemesi yapılarak davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların Eyalet Mahkemesi’nin 09.03.2010 tarihinde kesinleşen FAN 10 ve 02/09/33 Sayılı yabancı mahkeme kararıyla anlaşmalı olarak boşandıkları, bu kararın tanınmasına ve tenfizine karar verildiği, bu kararında 20.05.2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Taraflar, boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararının tanınmasıyla yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten itibaren boşanmış hale gelmişlerdir (5718 Sayılı MÖHUK m.54-58-59). Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme ilamında; tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları ve boşanmaya sebep olan olaylarda taraflarla ilgili herhangi bir kusur belirlemesi yapılmadığı halde, mahkemece tanınmasıyla kesin hüküm etkisi gösteren yabancı mahkeme ilamı dikkate alınmaksızın, kusur belirlemesi yapılarak davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın