Vasi Tayini İstemi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/18-2289 K. 2014/711 T. 30.5.2014 • VASİ TAYİNİ İSTEMİ ( Yerel Mahkemece Sağlık Kurulu Raporları Alınmak Suretiyle Kısıtlanması İstenin Akıl Sağlığı Konusunda Araştırma Yapılmış İse de TMK Md. 406 Yönünden Bir Araştırma ve Değerlendirme Yapılmadığı ) • MAL VARLIĞINI KÖTÜ YÖNETME ( Vasi Tayini İstemi – Davacılar Vekilinin TMK … Devamını oku…Vasi Tayini İstemi

Kısıtlanma Talebi | Vasi Tayini

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/2253 K. 2014/3835 T. 4.3.2014 • YAŞLILIK VE HASTALIK NEDENİYLE KISITLANMA TALEBİ ( Kısıtlanması İstenen Kişinin Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu – Adli Tıp İlgili İhtisas Kuruluna Sevk Edileceği/Muayenesi Yapılarak Resmi Sağlık Kurulu Raporuna Göre Karar Verileceği ) • KISITLANMASI İSTENEN KİŞİNİN SAĞLIK RAPORLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemece Aldırılan Raporda … Devamını oku…Kısıtlanma Talebi | Vasi Tayini

Vesayet Davası | Vasi Tayini

                  T.C.       YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2011/13681 K.2012/6879 T. 22.03.2012 VESAYET DAVASI T.C. VATANDAŞI AZERBAYCAN VATANDAŞI KANUNLAR Özet: Yabancı hakkında kısıtlama veya vesayet kararı verilmesi ile sona erdirilmesi sebepleri kısıtlanması istenen kişinin milli hukukuna tabidir. Yabancının milli hukukuna göre vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesinin mümkün olmadığı hallerde kişinin mutad meskeni Türkiye’de ise Türk Hukuku’na … Devamını oku…Vesayet Davası | Vasi Tayini

Hukuki Dinlenilme Hakkı | Vasi Tayini

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7953 K. 2012/8993 T. 10.7.2012 • VASİ TAYİNİ ( Hastanın Mahkemece Dinlenilmesinde Yarar Bulunduğu Belirtilmiş Olmasına Rağmen Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Karar Verildiği – Mahkemece Duruşma Açılacağı ) • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Vasi Tayini Talebi – Hastanın Mahkemece Dinlenilmesinde Yarar Bulunduğu Belirtilmiş Olmasına Rağmen Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde … Devamını oku…Hukuki Dinlenilme Hakkı | Vasi Tayini

Vasi Atanması

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/18160 K. 2011/17969 T. 17.11.2011 • AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAYAN KİMSE ( Fiillerinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlemlerinin Hükümsüz Olduğu – Akıl Hastalığı veya Zayıflığı Nedeniyle Kısıtlananlara Vasi Atanacağı Vasinin Vasi Atandığı Kişinin Taraf Olduğu Davalarda Onu Temsil Edeceği ) • AKIL HASTALIĞI VEYA ZAYIFLIĞI NEDENİYLE … Devamını oku…Vasi Atanması

Vesayet Altına Alınma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5860 K. 2009/9095 T. 8.5.2009 • DAVADA TARAFLARIN EHLİYETİ ( Davalının Ruhsal Rahatsızlığı Bir Kısım Delil İle Doğrulanması – Mahkemece Vesayet Altına Alınmanın Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması/Bu Hususun Ön Mesele Sayılması Gereği ) • EHLİYET ( Dava ve Taraf Ehliyeti/Davalının Ruhsal Rahatsızlığı Bir Kısım Delil İle Doğrulanması – Mahkemece Bu … Devamını oku…Vesayet Altına Alınma

Vasi Tayini | Temyize Tabi Karar

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/578 K. 2011/14771 T. 3.10.2011 • VASİ TAYİNİ ( Vesayet Makamı Gereken Durumlarda Vesayet Görevini Birlikte veya Ayrı Ayrı Yerine Getirmek Üzere Birden Çok Vasi Atayabileceği – Vesayet Görevini Ayrı Ayrı Yerine Getireceklerse Yetkilerinin Vesayet Makamı Tarafından Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu ) • VESAYET MAKAMI ( Vesayet Görevini Ayrı … Devamını oku…Vasi Tayini | Temyize Tabi Karar

Vesayet – Vasi Tayini – Vasi Tayini Davası

VESAYET – VASİ TAYİNİ  – VASİ TAYİNİ DAVASI Vesayet yani vasilik mahcurların ve küçüklerin menfaatlerinin korunabilmesi gayesini taşır ve kamu düzenini ilgilendirir. Vasi, vesayet altındakilerin kişiliği, malvarlığı ile ilgili olan tüm menfaatlerinin korunması ve hukuki işlemlerde vesayet altındakini temsil etmekle yükümlü kılınmıştır. Vasi tayinini yani vesayeti gerektiren haller kanunda belirtilmiştir. Bu hallerden birisi de kişinin … Devamını oku…Vesayet – Vasi Tayini – Vasi Tayini Davası