Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi E.2014/3752 K.2014/5833 T.25.02.2014 LİMİTED ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖREVLİ MAHKEME         Özet: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. … Devamını oku…Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

Haksız Rekabetin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/19098 K. 2015/4361 T. 30.3.2015 • HAKSIZ REKABETİN KALDIRILMASI ( Davalıya Ait Dükkanların Tabela ve Camekanlarında Özellikle Murat İbaresinin Ön Plana Çıkarıldığı – Soyismin Oldukça Küçük Puntoda ve Göze Çarpmayacak Şekilde Yazıldığı/Davacının Ticaret Unvanı İle İltibas Yaratacak Şekilde Murat Sözcüğünü Kullanarak Haksız Rekabette Bulunulduğu ) • İLTİBAS ( Davacının … Devamını oku…Haksız Rekabetin Kaldırılması

Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5660 K. 2014/11825 T. 23.6.2014 • TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Öğrenme Tarihi Tespit Edilerek Hak Düşürücü Sürenin Geçip Geçmediğinin Belirlenmesi Gerekirken Su Baskını Tarihinden İtibaren Sürenin Hesaplanması Sureti İle Davanın Reddinin Doğru Olmadığı ) • ZAYİ DAVASI ( 6102 S. TTK’nın 82/7. Md. Gereğince Tacir … Devamını oku…Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

ERHUN / TÜRKİYE DAVASI 4818/03, 53842/07 STRAZBURG 16 HAZİRAN 2009 İKİNCİ DAİRE İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (4818/03 ve 53842/07) no’lu davanın nedeni (T.C. vatandaşı) 1925 doğumlu ve İstanbul’da ikamet eden Mahmut Ekrem Erhun ile (Fransız vatandaşı) 1932 doğumlu ve Paris’te … Devamını oku…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı