Ecri Misil | Haksız İşgal

           T.C. YARGlTAY Birinci Hukuk Dairesi E.2014/1026 K.2014/8020 T. 17.04.2014 ECRİMİSİL HAKSIZ İŞGAL DAVALININ TAŞINMAZI KULLANIMININ MUVAFAKATE DAYALI OLMASI Özet: Ecrimisil, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın giderilmesi gerekir.. Taşınmazda paydaş olmay an davalının maliklerden olan diğer davalı çocukları ile birlikte oturması, davacıların bu şekildeki … Devamını oku…Ecri Misil | Haksız İşgal

Rızai Taksim Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15868 K. 2011/16750 T. 31.10.2011 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim Sözleşmesi Bulunmadığı – İhtarın Tebliğ Edildiği Tarihte İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiğinin Kabulü İle Taraf Delilleri Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği ) • RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Ecrimisil İstemi – Tüm Paydaşlarca Yapılmış Bir Rızai Taksim … Devamını oku…Rızai Taksim Sözleşmesi