Tazminat Davası | Haksız Fiil

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/7-88 K. 2013/1058 T. 10.7.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan – Hasarın Giderilmesi İçin Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma veya Harcama Yapma Söz Konusu ise Bunların Kanıtlanması İçin Davacı Tarafın Delillerinin Sorulup Saptanması Gerektiği/Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği ) • HAKSIZ FİİL ( … Devamını oku…Tazminat Davası | Haksız Fiil

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2011/5910 K. 2012/5298 T. 5.7.2012 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Kazı Çalışmalarında Davacıya Ait Kabloların Hasara Uğratılması – Alt Üst İşveren Durumun Varolup Olmadığının Yeterince Araştırılmadan Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğa Karar Verilemeyeceği) • ALT ÜST İŞVEREN (İşin Yapımıyla İlgili Sözleşmesinin İnceleneceği – İşin Başından Sonuna Kadar Salt Yüklenicinin … Devamını oku…Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat