Nitelikli Dolandırıcılık | Başkası Adına GSM Hattı Almak

avukat ceza court

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3385

K. 2015/461

T. 14.1.2015

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgilerini Kullanarak Abonelik Sözleşmesi İmzalayıp GSM Hattı Aldığı ve Borcu Ödemediği – Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Atılı Suçu İşlediği/Diğer Mağdura Yönelik Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İndirim Uygulanamayacağı )

• KAMU KURUMUNU ARACI KILMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgilerini Kullanarak Abonelik Sözleşmesi İmzalayıp GSM Hattı Aldığı ve Borcu Ödemediği – Diğer Mağdura Yönelik Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İndirim Uygulanamayacağı )

• KARDEŞİ ADINA GSM HATTI ALMAK VE BORCU ÖDEMEMEK ( Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu – Kurumsal Özelliği Olan GSM Şirketin Kayıtları Bilgi ve Belgelerinden Yararlanıldığı ve Kurumun Zarara Uğradığı )

• AKRABALIK NEDENİYLE İNDİRİM UYGULANMAMASI ( Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu – Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgilerini Kullanarak Abonelik Sözleşmesi İmzalayıp GSM Hattı Aldığı ve Borcu Ödemediği/Eylemin Tek Olduğu )

• TEK EYLEM İLE BİRDEN FAZLA MAĞDURA KARŞI SUÇ İŞLENMESİ ( Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu – Mağdurlardan Biri GSM Şirketi Olduğundan Sanığın Kardeşi Olan Mağdur Yönünden Akrabalık İndirimi Uygulanmayacağı )

5237/m. 158/1-d

ÖZET : Sanık, kardeşi olan katılana ait kimlik bilgilerini kullanarak abonelik sözleşmesi imzalayıp GSM şirketinden hat almıştır. Hattı kullanıp borcunu ödemeyerek kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.

Suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan GSM şirketinin kayıtları ve belgelerinden yararlanılmıştır. Hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya düşürülen kişiye ödenmesi gerekeceğinden GSM şirketi zarar görmüş ve mağdur olmuştur.

Eylemin tek olması karşısında; zarar gören kurumun varlığı nedeniyle diğer mağdura yönelik akrabalık ilişkisi nedeniyle ceza miktarında indirim söz konusu olamaz.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın, kardeşi olan katılana ait kimlik bilgilerini kullanarak düzenlediği 21.08.2010 tarihli abonelik sözleşmesini imzalayıp … … numaralı … isimli GSM şirketinden hat aldığı, hattı kullanıp borcunu ödemediği, bu şekilde gerçekleşen eyleminin kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu iddia edilen olayda;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün 2005/11-129 Esas, 2006/13 Karar nolu ilamında belirtildiği gibi suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin kayıtları ve belgelerinden yararlanıldığı, hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya düşürülen kişiye ödenmesi gerekeceği, dolayısıyla en azından bu nedenle … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin zarar gördüğü ve mağdur olduğu anlaşılmakla, aynı suçun mağduru konumunda bulanan sanığın kardeşi B.K. ile … kurumunun dolandırıldığı olayda eylemin tek olması karşısında zarar gören … kurumunun varlığı nedeniyle diğer mağdura yönelik akrabalık ilişkisi nedeniyle ceza miktarında indirimin söz konusu olamayacağı gözetilmeden sanığın eylemine uyan 158/1-d maddesi gereğince mahkumiyeti gerekirken oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan … İletişim Hizmetleri A.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum yapın