Vasi Tayini | Yasal Danışman

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/10067 K. 2013/13576 T. 30.9.2013 • YASAL DANIŞMAN ( Danışmanı Olduğu Kişi Adına Onun Katılımı Olmaksızın Dava Açamayacağı veya Onun Aleyhine Açılan Davayı Tek Başına Yürütemeyeceği – Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil ) • DAVADA KANUNİ TEMSİL ( Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmayan Kişiler … Devamını oku…Vasi Tayini | Yasal Danışman

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

  T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/2433 K. 2013/5695 T. 15.4.2013 • KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil – Açılan Davanın Kadastro Mahkemesi’nde Bulunan Davaya Katılma İsteği Niteliğinde Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Kadastro Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği – Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Kadastro … Devamını oku…Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği