Alkollü Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet | Bilinçli Taksir

 

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5345

K. 2011/4461

T. 3.11.2011

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA VE TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın 275 Promil Alkollü Olarak Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Verdiği – Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanacağı )

• BİLİNÇLİ TAKSİR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama – Sanığın 275 Promil Alkollü Olarak Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Verdiği/Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanacağı )

5237/m. 89/1, 179/3

1412/m. 305

ÖZET : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın 275 promil alkollü olarak araç kullanarak, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu yönünden kurulan mahkumiyete yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Anayasa Mahkemesinin 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp, yayımından itibaren bir yıl sonra 07.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren, 23.07.2009 gün ve 2006/65 Esas, 2009/114 karar sayılı iptal hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5237 sayılı TCK’nın 50 ve 52. maddeleri ve 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca doğrudan hükmedilip, başkaca hak mahrumiyeti içermeyen 2.000 TL’ye kadar ( 2.000 TL. Dahil ) adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı Kanun’un 305. maddesi gereğince kesin nitelikte olup, 07.10.2010 ila 6217 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihine kadar ise mahkumiyet hükümlerinin hiçbir istisna öngörülmeksizin temyizinin mümkün olduğu, 14.04.2011 ve sonrasında ise, doğrudan hükmedilen 3.000 TL’ye kadar ( 3.000 TL. Dahil ) para cezalarının 5320 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu,14.08.2006 tarihinden verilen mahkumiyet hükmüne karşı suç niteliğine ilişkin de herhangi bir temyiz istemi bulunmadığından 600 TL.’den ibaret mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık hakkında taksirle yaralama suçu yönünden kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a ) Sanığın 275 promil alkollü olarak araç kullanarak, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiği olayda sanık hakkında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmaması,

b ) Hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında TCK’nın 89/1. maddesi gereğince 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesine karşın, TCK’nın 51. maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesi şeklinde karar verilerek hükmün karıştırılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı olduğunundan, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 03.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum yapın