Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/2-1418 K. 2013/424 T. 22.10.2013 • HAKARET SUÇU ( Suçunu Kabul Eden ve Yargılama Sürecinde Dosyaya Yansıyan Olumsuz Herhangi Bir Davranışı Bulunmayan Sanık Hakkında Yerel Takdiri İndirim Uygulanmasına ve Cezasının Ertelenmesine Karar Verildiği – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ … Devamını oku…Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/3-531 K. 2012/760 T. 7.11.2012 • VEKALET AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Aracı Davalıya Sattığı ve Satabilmesi İçin Vekaletname Verdiği/Davalının Harici Olarak Sattığı Aracın Vergi Borcu Olduğu – Davacının Vekalet Sözleşmesi Gereğince Uzun Bir Süre Ses Çıkarmadığı/Tarafların Müterafik Kusuru Olduğu ) • ARACIN VERGİ BORCU NEDENİYLE DOĞAN … Devamını oku…Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

Tahliye Emrinin Şikayet Yoluyla İptali

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/12-516 K. 2012/1352 T. 26.12.2012 • TAHLİYE EMRİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ ( Sunulan Belgenin İİK.’nun 135/2 Maddesinde Yazılı Nitelikte Olmadığı – Taşınmazı İşgal Etmekte Haklı Olduğunu İflas Tarihinden Önce Yapılmış Resmi Bir Belge İle İspatlayamadığından Şikayetin Reddedileceği ) • ŞİKAYET ( Tahliye Emrine – Sunulan Belgenin İİK.’nun 135/2 … Devamını oku…Tahliye Emrinin Şikayet Yoluyla İptali

Sözleşmenin Feshi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/15-708 K. 2011/737 T. 7.12.2011 • SÖZLEŞMESİN FESHİ VE MENFİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Bozma İlamında Yerel Mahkemece Verilen İlk Karar ve Bunun Doğal Sonucu Olarak Bu Kararın Gerekçesinin Ortadan Kalktığı – Bozulan Eski Hükme Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı ) • KARARDA GEREKÇE YER ALMAMASI ( Bozma İlamında Yerel … Devamını oku…Sözleşmenin Feshi

Avukat | Avukat Kavramı | Avukatlık Mesleği

                Hukuk kelimesi hak kelimesi ile yakından ilişkili olup, toplumu düzenleyen, devletin de yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümüne denilmektedir. Hukukun sosyal hayatımızı da düzenleyerek uyulması zorunlu olan kurallar getirdiğini görmekteyiz. Zira bu yol ile toplum hayatının devamı mümkün olabilmektedir. Hukuk kavramı ile hak kavramının varlığı aynı zamanda avukat kavramıyla da yakından ilişkili ve ilgilidir. Avukat, … Devamını oku…Avukat | Avukat Kavramı | Avukatlık Mesleği

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

TAZMİNAT  DAVALARI               Trafik kazalarından doğan tazminat davaları dünyada ve özellikle ülkemizde trafik kazalarındaki can ve mal kayıpları sebebiyle en sık karşılaştığımız davalar arasında yer almaktadır. Bazı yasal koşulların varlığı durumunda bir olay trafik kazası olarak kabul edilmektedir. Ölüm, yaralama ve yahut maddi bir zararla sonuçlanan trafik kazalarında yasal şartların varlığı halinde maddi tazminat … Devamını oku…Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11834 K. 2013/13898 T. 10.10.2013 • İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacıya Kiracılık İlişkisi Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği ) • KİRACILIK İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Halinde İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasının TBK’nunun 352/2. Md. Uyarınca Süresinde Açılıp Açılmadığının Denetlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Süresinin … Devamını oku…İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Ecrimisil | Zımni Red

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12716 K. 2012/16784 T. 4.7.2012 • ECRİMİSİLİN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Belirtilen Asıl ve Yardımcı Taleplerin Hepsi Hakkında Hüküm Fıkrasında Karar Verilmesi Gerektiği – Davacının İlgili Dönemine Ait Ecrimisil Talebi Hakkında Hüküm Kurulmamış Olmasının Doğru Görülmediği) • ASIL VE YARDIMCI TALEPLER HAKKINDA HÜKÜM (Taleplerden Biri Hakkında Olumlu ya … Devamını oku…Ecrimisil | Zımni Red