Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19950 K. 2017/7578 T. 10.10.2017 • İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacak Olup HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat | Anonim Şirket

  T.C.YARGITAY Yirmibirinci Hukuk Dairesi E.2013/5568 K.2013/11689 T.04.06.2013   İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ALT İŞVEREN       Özet: İş kazası sonucu, zarara uğrayan işçi veya hak sahiplerinin maddi veya manevi tazminat talepleri, işveren veya kusurlu üçüncü kişilere karşı yöneltilebilir. Ancak, alt işveren aracılığıyla işe alman işçilerin uğrayacakları zararlardan dolayı, asıl … Devamını oku…İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat | Anonim Şirket

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8488 K. 2005/13649 T. 22.12.2005 • TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi ) • İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalılardan Birinin Davasından Vazgeçilmiş Olması Diğer Davalıları Ancak Feragat Edilenin Kusuru Oranında Kurtarabilmesi ) • FERAGAT ( Hakkında Feragat Edilen Kişinin Tespit Edilen Kusur … Devamını oku…Tazminat Davası

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/22-1442 K. 2013/1496 T. 23.10.2013 • İŞE İADE DAVASI ( 4857 S. K.’nun 20/3. Md. Hükmünde Yer Alan Mahkemece Verilen Kararın Temyizi Halinde Yargıtay İlgili Dairesinin Vereceği Kararın Kesin Olduğu Hükmünün Yargıtay Özel Daire Kararının Kesin Olduğunun Amaçlandığı – Direnme Yolu Kapalı Bulunan Özel Daire Bozma İlamına Uyulması Gerektiği … Devamını oku…İşe İade Davası

İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8387 K. 2013/14463 T. 4.7.2013 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Sunduğu Hekim Raporu Davacının Oturuma İstemi Dışında Katılamadığını Gösterdiğinden ve İki Haftalık Süre İçinde Bu Durum Mahkemeye Usulüne Uygun Bildirildiğinden Dilekçenin Eski Hale Getirme İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği ) • İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi … Devamını oku…İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremez Durumuna Girme

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3011 K. 2013/23622 T. 5.12.2013 • SİGORTALIYA BAĞLANAN GELİR İLE YAPILAN ÖDEMENİN TAZMİNİ TALEBİ ( İş Kazası Sonucu İş Göremez Duruma Giren Sigortalı – Gerçek Zarar Tavan Hesabı Yapılması Zorunluluğu ) • GERÇEK ZARAR TAVAN HESABI ( İş Kazası Sonucu İş Göremez Duruma Giren Sigortalı/Sigortalıya Bağlanan Gelir İle … Devamını oku…İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremez Durumuna Girme

Rücuen Tazminat Davası | İş Kazası

  T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5382 K. 2013/14486 T. 27.6.2013 • RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan – Sigorta İl Müdürlüğü’nün Dava Açmaya Yetkili Bir Organ Olup Olmadığının Konuya Dair Kurum Mevzuatı da İrdelenerek Usulünce Yapılacak Araştırmayla Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞ KAZASI ( Rücuen Tazminat Davası – Sigorta İl Müdürlüğü’nün Dava … Devamını oku…Rücuen Tazminat Davası | İş Kazası

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği | Manevi Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1589 K. 2013/9138 T. 7.5.2013 • MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Yakınlarının Zararı – Davalılar Arasındaki İlişki İşyerinin Niteliğine Göre İşyerinde Uygulanması Gereken Önlemlerin Neler Olduğu Gibi Hususlar Ayrıntılı Bir Biçimde İncelenmek Suretiyle Kusurun Aidiyeti ve Oranının Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanmadığı ) • … Devamını oku…İş Sağlığı Ve İş Güvenliği | Manevi Tazminat Davası

Yaralanma | Maddi Ve Manevi Tazminat | İhtiyati Haciz

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13821 K. 2012/15625 T. 26.9.2012 • İŞYERİNDE KRİKO ÇÖKMESİ SONUCU ARACIN ALTINDA KALARAK YARALANMA ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği – İhtiyati Haciz Mahiyetindeki Tedbir Talebinin İncelenmesi Gerektiği ) • KRİKO ÇÖKMESİ SONUCU ARACIN ALTINDA KALARAK YARALANMA ( Haksız Fiile Dayalı … Devamını oku…Yaralanma | Maddi Ve Manevi Tazminat | İhtiyati Haciz

İş Kazası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8104 K. 2011/11099 T. 12.7.2011 • İŞ KAZASININ TESPİTİ ( İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Toplu Olarak Götürülüp Getirilmeleri Sırasında Gerçekleşmiş Olması Arandığından Bu Yöndeki İşyeri Bilgi ve Belgelerine Ulaşılması Gerektiği ) • İŞ KAZASININ ŞARTLARI ( Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla … Devamını oku…İş Kazası