Tahliye | İcranın Geri Bırakılması

TAHLİYE | İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  ÖZET: Davacı, kiracı olarak bulunduğu taşınmazın ihale sonucunda davalıya satıldığını, hakkında tahliye emri düzenlendiğini, tahliye emrinin durdurulması istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin kararı icranın ertelenmesi istemli olarak temyiz ettiğini, icranın geri bırakılması kararını sunmak üzere kendisine verilen 30 günlük süre içinde davalının yıkım işlemlerini başlatması sonucu eşyasının zarara uğradığı iddiasıyla maddi … Devamını oku…Tahliye | İcranın Geri Bırakılması

Nafaka Alacağı | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17460 K. 2013/18423 T. 5.12.2013 • NAFAKA ALACAĞI ( Her Ay Tahakkuk Eden Nafaka Alacakları Yönünden 10 Yıllık Zaman Aşımı Müddetinin Uygulanması Gerektiği ) • ZAMANAŞIMI ( Her Ay Tahakkuk Eden Nafaka Alacakları Yönünden 10 Yıllık Zamanaşımı Müddetinin Uygulanması Gerektiği ) • MADDİ HATA ( Nafaka Alacağı/Küçüğe Velayeten Alacaklı … Devamını oku…Nafaka Alacağı | Zamanaşımı

Savunma Hakkının Kısıtlanması

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8945 K. 2012/1372 T. 2.2.2012 • TEBLİGAT (Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakim Her İki Tarafı İstima veyahut İddia ve Müdafaalarını Beyan Etmeleri İçin Kanuni Şekillere Tevfikan Davet Etmedikçe Hükmünü Veremeyeceği) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Davalı Ltd. Şti. Usulüne Uygun Tebligat Yapılmadan Yargılamaya Devam Edilip Sonuçlandırılması Savunma Hakkının Kısıtlanması Mahiyetinde … Devamını oku…Savunma Hakkının Kısıtlanması