Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3106 K. 2018/6848 T. 29.5.2018 BOŞANMA DAVASI ( Davada Kadının Erkeğe Hakaret Ettiği ve Erkeğin ise Kadına Birden Fazla Şiddet Uyguladığı – Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Gerçekleşen Kusurları Dikkate Alındığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği ) BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA KUSUR ( … Devamını oku…Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

Çocuğun Üstün Yararı | Boşanma Davası

T. C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2638 K. 2018/6700 T. 24.5.2018 • KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENİRKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN TEMEL İLKE ( Çocuğun “Üstün Yararı” Olduğu – Çocuğun Üstün Yararı Belirlenirken Bedensel Zihinsel Ruhsal Ahlaki ve Toplumsal Gelişiminin Sağlanması Amacının Gözetilmesi Gerektiği ) • SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Sadece Davacı ve Ortak Çocuk İle … Devamını oku…Çocuğun Üstün Yararı | Boşanma Davası

Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2015/19348 K.2017/25150 T.20.11.2017 HAKLI FESİH (Davacı ve Arkadaşının Gece Yarısı İşyerine Alkollü Gelerek İşyeri Huzur ve Sükununu Bozduğu Ertesi Gün de İşe Devam Etmediği – Davacının Bu Davranışları 4857 S. İş Kanunu’nun 25/II Uyarınca Açıkça İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği) KIDEM VE İHBAR … Devamını oku…Haklı Fesih | İşyerine Alkollü Gelme

İştirak Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7660 K. 2014/14962 T. 18.11.2014 • İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Davacı Annenin Memur Olduğu/Davalı Babanın Emekli Maaşı Ve Makam Şoförlüğünden Aylık Ücret Aldığı – Davacı Annenin de Çalıştığı Ve Çocuğun Masraflarına Katılma Yükümlülüğü Olduğunun Gözetileceği – Takdir Edilen Nafakanın Fazla Olup Hakkaniyet İlkesine Aykırı Olduğu ) • ÇALIŞAN ANNENİN … Devamını oku…İştirak Nafakası | Hakkaniyet İlkesi

Boşanma Davası | Eşit Kusur

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7064 K. 2014/17991 T. 22.9.2014 • BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat Talebi – Mevcut veya Beklenen Bir Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olan Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Tarafın Kusurlu Taraftan Uygun Bir Maddi Tazminat İsteyebileceği ) • MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davası – Mevcut veya Beklenen Bir … Devamını oku…Boşanma Davası | Eşit Kusur

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13176 K. 2012/18082 T. 28.6.2012 • BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davacının Ağır Kusurlu Olduğu – Davacının Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Ağır Kusurlu Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Talebi – Davacının Kusurlu Davranışları Sonucu Davalının Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığından Uygun … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/21556 K. 2014/4171 T. 27.2.2014 • KOCANIN FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMASI (Kocanın Dövülme Olayında Kadının Dahli Bulunmadığı/Kocanın Eşi ve Çocuğuyla İlgilenmediği Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Görevlerini Yerine Getirmediği Evin Eşyalarını Kırdığı – Kocanın Daha Ağır Kusurlu Olduğu/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı) • EŞ VE ÇOCUKLA İLGİLENMEME (Kocanın Eşine Göre Daha Fazla Kusurlu … Devamını oku…Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet

Boşanma Davası | Maddi Ve Manevi Tazminata Faiz

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19085 K. 2011/18620 T. 16.11.2011 • BOŞANMAYA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesiyle Muaccel Hale Geleceği – Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminata Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği ) • BOŞANMA NEDENİYLE HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HANGİ TARİHTEN FAİZ YÜRÜTÜLECEĞİ … Devamını oku…Boşanma Davası | Maddi Ve Manevi Tazminata Faiz

Boşanma Davası | Ziynet Ve Çeyiz Eşyası| Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20559 K. 2006/386 T. 26.1.2006 • ZİYNET VE ÇEYİZ EŞYASI ( Davalı Kadının Açılmış Bir Davası ve Karşı Davası Bulunmadığı – Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Günün Ekonomik Koşullarına Göre Kadın İçin Hakkaniyet İlkesi de Dikkate … Devamını oku…Boşanma Davası | Ziynet Ve Çeyiz Eşyası| Yoksulluk Nafakası

Boşanma | Velayet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/21303 K. 2010/505 T. 14.1.2010 • BOŞANMA ( Anne Yanında Kalmasının Çocuğun Bedeni Fikri Ahlâki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde İnandırıcı ve Ciddi Deliller Bulunmadığı – Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocukların Velayetinin Babaya Bırakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • VELAYET ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocukların … Devamını oku…Boşanma | Velayet