Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3106 K. 2018/6848 T. 29.5.2018 BOŞANMA DAVASI ( Davada Kadının Erkeğe Hakaret Ettiği ve Erkeğin ise Kadına Birden Fazla Şiddet Uyguladığı – Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Gerçekleşen Kusurları Dikkate Alındığında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği ) BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA KUSUR ( … Devamını oku…Boşanma Davası | Nafakaların Miktarı | Kadına Birden Fazla Şiddet

Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Ve Hakaret | Kadın Yararına Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2269 K. 2018/5627 T. 25.4.2018 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Eşine Fiziksel Şiddet Ve Hakaret Eylemlerinde Bulunduğu ve Ortak Çocuğa Kötü Örnek Olduğu Davacı-Karşı Davalı Kadının ise Her Şeyi Sorun Yaptığının Anlaşıldığı – Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Her İki Taraf da Kusurlu Olmakla Birlikte Davalı-Karşı Davacı Erkeğin … Devamını oku…Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Ve Hakaret | Kadın Yararına Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13176 K. 2012/18082 T. 28.6.2012 • BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davacının Ağır Kusurlu Olduğu – Davacının Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Ağır Kusurlu Olduğu ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Talebi – Davacının Kusurlu Davranışları Sonucu Davalının Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığından Uygun … Devamını oku…Boşanma | Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/3442 K. 2006/9603 T. 15.6.2006 • AĞIR YA DA EŞİT KUSUR ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULU ( Davacının Gelirinin Zabıta Kanalıyla Araştırılıp Bu Gelirin Kendisini Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağının Tartışılması Gereği ) • … Devamını oku…Boşanma | Kişisel İlişkide Sınır

Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18355 K. 2009/22435 T. 23.12.2009 • NAFAKA DAVASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Taraf Kusuru Daha Ağır Olmamak Kaydıyla Geçimi İçin Diğer Taraftan Nafaka İsteyebileceği ) • VELAYETİN … Devamını oku…Nafaka Davası | Velayetin Düzenlenmesi

Boşanma Veya Ayrılık Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2805 K. 2010/5268 T. 18.3.2010 • BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI ( Açılınca Hakim Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına İlişkin Geçici Önlemleri Kendiliğinden ( Resen ) Almak Zorunda Olduğu ) • GEÇİCİ ÖNLEMLER ( Boşanma veya Ayrılık Davası Açılınca … Devamını oku…Boşanma Veya Ayrılık Davası

Boşanma Davasında Tazminat

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7883 K. 2013/20980 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EŞLERİN BARIŞMASI ( Davadan Önceki Olayların Affedildiğini veya En Azından Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği – Affedilen veya Hoşgörüyle Karşılanan Olaylardan Dolayı Davalıya Kusur Yüklenemeyeceğinden Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı ) • BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT ( Dava Açıldıktan Sonra Eşlerin Barışmasının Davadan Önceki … Devamını oku…Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma | Tazminat | Eşini Aşağılaması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11740 K. 2012/31926 T. 27.12.2012 • AĞIR KUSURLU EŞ ( Kocanın Eşine ve Kayınvalidesine Hakaret Ettiği/Sürekli Eşinin Kılık Kıyafetine Müdahale Ederek Aşağıladığı ve Kayınvalidesine “Gel Ahlaksız Kızını Al” Şeklinde Sözler Söylediği – Kadının Sık Sık Ailesinin Yanına Gelerek Evlilik Birliğine İlişkin Görevlerini İhmal Ettiği/Kocanın Ağır Kusurlu Olduğu ) • … Devamını oku…Boşanma | Tazminat | Eşini Aşağılaması

Boşanma | Fiziksel Şiddet | Sadakatsiz Davranışlar

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13059 K. 2013/295 T. 14.1.2013 • KOCANIN EŞİNE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMASI ( Kocanın Güven Sarsıcı Davranışlarına Karşılık Kadının Sadakatsiz Davranışlarda Bulunduğu – Tarafların Eşit Kusurlu Olduğu/Kocanın Daha Ağır Kusurlu Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği ) • KOCANIN SIK SIK ALKOL ALARAK ÇEVREYİ RAHATSIZ ETMESİ ( Kocanın Güven Sarsıcı Davranışlarına … Devamını oku…Boşanma | Fiziksel Şiddet | Sadakatsiz Davranışlar

Sadakat Yükümlülüğü | Boşanma Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/2-751 K. 2011/96 T. 13.4.2011 • BOŞANMA DAVASINDA KUSUR ( Eşini Aldatan Kocaya Karşı Davacı Kadının Sözlerinin Tepki Olarak Kabul Edileceği – Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Maddi Desteğini Yitirecek Olan ve Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Kadın Yararına … Devamını oku…Sadakat Yükümlülüğü | Boşanma Davası