Devletler Hukuku | Av.Bedriye İclal Poyraz

Devletler Hukuku | Av.Bedriye İclal Poyraz

DEVLETLER HUKUKU

Devletler hukuku, iç hukuktan bağımsız olan bir hukuk dalıdır. Zira iç hukuk, kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenler. Oysa ki devletler hukuku, devletler ile devletler arasındaki, devletler ile uluslararası kuruluşlar ve yine uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgilenir. Devletler hukuku, en yalın anlatımla devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur, milletlerarası hukuk olarak adlandıran hukukçular da bulunmaktadır. Devletler arasında ilişkilerin çok eski dönemlere dayanmasından yola çıkıldığında, devletler hukukunun önemi daha iyi kavranacaktır. Günümüzdeki, devletler tarafından oluşturulan uluslararası örgütler ile uluslar üstü örgütler arasındaki ilişkiler devletler hukuku kapsamında yer almakta olup, bu örgütlerden Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ilişkileri de günümüzde önemli bir yer tutmaktadır.
                                      Avukat Bedriye İclal POYRAZ

Benzer Yazılar:

Yorum yapın