Çevre Hukuku

Çevre Hukuku

ÇEVRE  HUKUKU

             Günümüzde çevre hukuku hızla önem kazanan bir hukuk dalıdır. Özellikle ekolojik dengenin hızla bozulması tüm canlıların yanı sıra öncelikle insanları etkilemekte olup, bazı hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Doğal çevrenin korunması ile ilgili hukuki tedbirlerin alınması ile uygulanması çevre hukukunun konusu oluşturur. Anayasamızda herkesin dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu, çevreyi geliştirmek ve çevre sağlığını korumak ile çevre kirlenmesini önlemenin de devletin ve de vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir. Yine anayasamızda çevre ile dolayısıyla çevre hukuku ile ilgili (ormanların korunması ve geliştirilmesi, tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi ile ilgili ) başka maddeler de yer almaktadır. Yine çevre hukuku alanında çevre kanununda önemli düzenlemeler yer almaktadır. Çevre kanunu amacını ; çevrenin, sürdürülebilir çevre ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak olduğu şeklinde belirtmiştir. Çevre hukuku alanında bu kanun çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeleri de bildirmektedir. Çevre hukuku kapsamında olarak Milli Parklar Kanunu da yer almaktadır. Çevre hukukunun gelişiminde uluslararası hukukun önemli bir yere sahip olduğunu söylememiz mümkündür. Uluslararası çevre hukuku kapsamında uluslararası çaplı sözleşmeler önem arz etmekte olup, uluslararası nitelikte olan ve ülkemiz tarafından da imzalanan sözleşmeler bulunmaktadır. Uygulamada ÇED raporu alınması ile buna ilişkin sorunlar ve yasal süreç takibi ve bunlara ilişkin hukuki hizmet özellikle uluslararası firmalar ve ülkemizdeki firmalar bakımından önemlidir.

                                               Avukat Bedriye İclal POYRAZ

Benzer Yazılar:

Yorum yapın