Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ                                    SAHTE VEKALETNAME   SAHTE KİMLİK TAPU İŞLEMLERİ   DEVLETİN SORUMLULUĞU   ÖZET: Tapuda sahte kimlik ve vekaletname ile yapılan işlemden Devlet ve Noter sorumludur. Burada sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Akit tablosunda yazan bedelin gerçek olmadığı yazılı delil ile ispatlanmadıkça, zararın tespitinde akit tablosunda yazan bedel esas alınmalıdır.* Y.3. HD. E 2013/21230 K 2014/5604 … Devamını oku…Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

Katılma Payı Alacağı

                  T.C.          YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2013/1981 K.2013/3781 T.18.03.2013 KATILMA PAYI ALACAĞI EDİNİLMİŞ MAL BAĞIŞ YOLUYLA TEMLİK Özet:Taraflar 06.10.2000 tarihinde evlenmiş, 17.04.2008 tarihinde açılan boşanma davasının 13.09.2010 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur. Eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, başka bir mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğinden, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallara … Devamını oku…Katılma Payı Alacağı