Sanığın Savunma Hakkı | Sanık Hakkı

SANIĞIN SAVUNMA HAKKI ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ – SANIK AVUKATI Sanık kavramı ile savunma hakkı kavramı birbiriyle yakın ilişkide olan iki farklı kavramdır. Sanık, suçlu olduğuna dair yoğun kuşku altında bulunulan ancak suçlu olduğu henüz bilmeyen kimsedir. Suçluluğu ispatlanana (hükmen sabit oluncaya) kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı Anayasamızda yer almaktadır. Savunma hakkı da Anayasal bir … Read more…

Ecri Misil Davası

  ECRİ  MİSİL  DAVASI               Ecri misil bir malın kullanılmasından kaynaklanan menfaatin para olarak takdiridir. Başka bir ifadeyle ecri misil eşya hukukunda kötü niyetli olan zilyedin malı kullanmasından doğan sorumluluğu kapsamında ödemek zorunda kaldığı tazminattır. Uygulamada kötü niyetli olan zilyedin hak sahibine ödemek zorunda kaldığı tazminata ecri misil denilir.             Ecri misil talebinde bulunabilmek … Read more…

Kıdem Tazminatı | ihbar Tazminatı | İş Davaları

                     KIDEM   TAZMİNATI    VE   İHBAR TAZMİNATI – İŞ DAVALARI               İş sözleşmesi kanunda belirtilmiş olan hallerden biri ile sona eren ve kanunda belirtilen asgari sürenin üstünde çalışan işçiye ya da işçinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, işverence ödenen ve miktarı da işçinin işyerinde çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen para, kıdem tazminatı olarak adlandırılmıştır. … Read more…

Veraset İlamı | Mirasçılık Belgesi | Veraset Belgesi

                                    VERASET  İLAMI  – MİRASÇILIK BELGESİ – VERASET BELGESİ                 Bir kimsenin ölümü sonrasında, hayatın olağan akışında miras durumu ve bu mirasın ölenin mirasçıları tarafından yasal paylaşımı sorunu ortaya çıkmakta olup, özellikle bu bakımdan veraset ilamı yani diğer adıyla mirasçılık belgesi önem arz etmektedir.             Çünkü mirasçıların, mirasta yer alan mallar ve … Read more…

Boşanma Davası | Anlaşmalı Boşanma

ANLAŞMALI   BOŞANMA Anlaşmalı boşanma, günümüzde evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen eşlerin birlikte anlaşarak , yaygın olarak tercih ettikleri bir dava türüdür. Zira hukukumuzda anlaşmalı boşanma  dediğimiz boşanma davası türü Medeni Kanunumuzun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir.Eşlerin bu maddeye göre Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davasında anlaşma yolu ile  boşanmalarına dair karar verilebilmesi için gerekli bazı şartlar vardır.Yani taraflar … Read more…