Tüketici Hakları – Tüketici Hukuku – Ayıplı Mal

TÜKETİCİ  HAKLARI  –TÜKETİCİ HUKUKU – AYIPLI MAL Günlük hayatımızda insan ihtiyaçlarının artması ve pek çok tüketim malının yaşamın  önemli bir parçası haline dönüşmesi ve yine üreticilerinin de artmış olması tüketici hukukunu  önemli kılmış, tüketici haklarının da önemini arttırmıştır. Tüketici hukukuna ilişkin mevzuatta tüketici hakları düzenlenmiştir. Tüketici hukukuna dair yasal düzenlemelerin en başında Tüketicinin Korunması Hakkındaki … Devamını oku…Tüketici Hakları – Tüketici Hukuku – Ayıplı Mal

Rekabet – Rekabet Kurulu – Rekabet Kurumu

REKABET   –  REKABET KURULU – REKABET KURUMU Serbest piyasa ekonomisinde rekabetin önemli bir yeri bulunmaktadır, çünkü ancak sağlık bir rekabet ile piyasa sistemi etkin bir biçimde işleyebilecektir. Rekabet ile teknolojik gelişmeler arasında da bağlantı vardır, rekabet teknolojik gelişimlere zemin hazırlar, teşvik eder. Uluslararası gelişmelere uygun olarak iktisadi etkinlik sağlanabilmesi, rekabetin korunabilmesi ve hatta geliştirilebilmesi rekabet … Devamını oku…Rekabet – Rekabet Kurulu – Rekabet Kurumu

Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu Kararı

Güvenli İnternet Hizmeti usul ve esasları İnternet Kurulu başkanlığında yapılan STK toplantısı raporu doğrultusunda değiştirilerek düzenlendi. Güvenli İnternet Hizmeti, değişikliklerin yapılması  doğrultusunda 3 ay sonraya ertelendi. 22 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından  uygulanması planlanan Güvenli İnternet Hizmeti’ne ilişkin usul ve esaslar 10 günlük süre ile kamuoyu görüşüne açılarak BTK sitesinde yayınlandı. Profil … Devamını oku…Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu Kararı

Ticari İşletme Rehni

TİCARİ  İŞLETME  REHNİ Kanunumuzda ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için belirlenen sınırı aşan gelir sağlamayı amaçlayan faaliyetlerin bağımsız ve devamlı olarak yürütüldüğü işletmeye denilmektedir. Dolayısıyla ticari işletmede bir arada bulunan dört temel özelliğin iktisadi faaliyet, bağımsızlık, devamlılık, kapasite olduğu sonucuna varılabilir. Ticari işletmenin temel nitelikleri nazara alındığında ticari hayatta bazen dışarıdan sermaye … Devamını oku…Ticari İşletme Rehni

İptal Davası

İPTAL  DAVASI İdare hukuku kapsamındaki dava türlerinden birisi de iptal davasıdır. İptal davası ile idarenin hukuka aykırı olan işlemleri iptal edilir. Yani iptal davasının konusu idari işlemlerdir. Dolayısıyla iptal davasının amacının idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. İptal davası ile hukuka aykırı işlem iptal edilerek idari işlem ortadan kalkmaktadır. Ancak mahkemece iptal edilmiş olan … Devamını oku…İptal Davası

Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

GAYRİMENKUL – TAŞINMAZ   SATIŞ  VAADİ  SÖZLEŞMESİ Gayrimenkul, arz üstünde sabit bulunan arsa,  bahçe, tarla, apartman vs. gibi niteliğini, değerini kaybetmeksizin bir yerden başka bir yere götürülmesi, nakledilmesi mümkün olmayan mal, diğer adıyla taşınmazdır. Gayrimenkul mülkiyeti de bu mallar üstünde söz konusudur. Gayrimenkul (taşınmaz)mülkiyetinin konusu kanunda sayılmaktadır: Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tapu kütüğünde ayrı … Devamını oku…Gayrimenkul – Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Boşanma | Boşanma Sebepleri

BOŞANMA  – BOŞANMA SEBEPLERİ   Aile kavramının toplumumuzun temelini oluşturduğu anayasamızda yer almakta olup, anayasamızca ailenin korunması amaçlanmıştır. Yani devlet, anayasamızca ailenin koruması için gerekli olan tedbirleri almakla görevli kılınmıştır. Aile özellikle toplumsal bakımdan gerçekten önemli olan bir kurumdur. Bu nedenle evliliğin ve aile kurumunun nedensiz ya da ufak- önemsiz boşanma sebepleri olarak gösterilen sebeplerle … Devamını oku…Boşanma | Boşanma Sebepleri

İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN   HAKLARI İnsan hakları, ayrım (ırk, dil, cinsiyet, din ayrımı gibi)  gözetmeden bütün insanların yararlanabildiği, sahip oldukları haklardır. İnsan haklarının gelişimi, tarihçesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tarihi süreç içerisinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de hem ulusal hem de uluslararası pek çok yasanın temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi geniş bir insan hakları  … Devamını oku…İnsan Hakları | Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Deniz Hukuku | Uluslararası Deniz Hukuku

DENİZ HUKUKU Denizlerin ve okyanusların kullanılmasından kaynaklanan sorunlar ve çözümleri ile hukuki olarak ilgilenen hukuk dalı deniz hukukudur. Deniz hukukunun uluslararası hukukun alt dalı olduğunu söyleyebiliriz. Denizlerin ve yine okyanusların sadece ulaşım gayeli olarak değil de ekonomik amaçla da kullanımı nazara alındığında deniz hukuku konularının, sorun ve çözümlerinin kapsamlı olduğu da anlaşılmaktadır. Keza denizlerin devletler … Devamını oku…Deniz Hukuku | Uluslararası Deniz Hukuku

Ortaklıklar ve Kooperatif – Adi Şirketler Hukuku

ORTAKLIKLAR  VE  KOOPERATİF – ADİ ŞİRKET   Günümüzde hukuksal bakımdan ortaklık olarak kabul gören ortaklık kavramında, bir araya gelen insanların ilişkilerinde belirli oranda bir sıklık ile ortak amaç türünde belirli olma söz konusudur. Ortaklık çeşitlerini pek çok açıdan değişik şekilde şekillerde sınıflandırmamız mümkündür: Kişi veya sermaye ortaklıkları yada tüzel kişiliğe sahip olan-olamayan ortaklıklar veya üçüncü … Devamını oku…Ortaklıklar ve Kooperatif – Adi Şirketler Hukuku