Tenkis Davası

                                                               TENKİS  DAVASI              Miras hukukumuzda karşılaştığımız dava türlerinden birisi de tenkis davasıdır. Tenkis davasının koşulları Medeni Kanunumuzda belirtilmiştir. Kanunumuzda, mirasçıların saklı paylarının karşılığını alamayınca, mirasbırakanın (murisin) tasarruf edebileceği kısmı aşmış tasarruflarının tenkisini dava edebilecekleri yer almaktadır. Yine kanunumuzda tenkis davasının ne zaman açılabileceği düzenlenmiştir. Tenkis davasını açma hakkının saklı paylarının zedelendiğini mirasçıların öğrenme tarihinden … Devamını oku…Tenkis Davası

Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

KİRACI TAHLİYESİ  –  İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI Kiracı tahliyesine ilişkin sorunlara uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Kiracı tahliyesi için yani kanunumuzda tahliye davası açabilmek için bazı şartlar öngörülmüştür. Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açarak kiracı tahliyesini sağlamak mümkündür. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kira sözleşmesinin bitiminden itibaren takip eden 1 ay içinde açılmalıdır. Söz konusu süre geçerse kira … Devamını oku…Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

                AKIL   HASTALIĞI  NEDENİYLE  BOŞANMA  DAVASI Kanunumuzda boşanma sebepleri sayılmıştır, kanunumuzda boşanma sebeplerinden birisi de akıl hastalığı olarak belirtilmiştir. Eşlerden birinin akıl hastası olması durumunda bu sebebe dayalı olarak yani akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Ancak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların varlığı gereklidir. Eşlerden biri akıl hastası olmalı ve … Devamını oku…Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

İş Hukukunda İbraname – İbra / Avukat Bedriye İclal Poyraz

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME – İBRA            Hukukumuzda ibranın borcu sona erdiren sebepler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Uygulamaya baktığımızda ibranamenin de borcu ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen ve mevcut borcu ortadan kaldırmakta olan bir belge olduğu olduğunu görmekteyiz.            Uygulamada iş hukukunda ibranamenin önemli bir yeri bulunmaktadır, bireysel iş hukuku alanında iş akdinin sona ermesinde yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Uygulamadaki  … Devamını oku…İş Hukukunda İbraname – İbra / Avukat Bedriye İclal Poyraz

İbra – İbraname – İbra Sözleşmesi

                            İBRA – İBRANAME – İBRA SÖZLEŞMESİ             İbraname yani ibra sözleşmesi mevcut bir alacağı ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olan bir sözleşmedir. Dolayısıyla ibra sözleşmesiyle birlikte (sözleşme kurulduğu andan itibaren) konusu olan alacak ve borç ortadan kalkmaktadır. Hukukumuzda ibra, borcu sona erdiren sebeplerden birisidir. Uygulamada ibraname borcu ortadan kaldırmış olan bir belge niteliğinde kabul … Devamını oku…İbra – İbraname – İbra Sözleşmesi

Soyadı Değiştirme Davası

                                                         SOYADI  DEĞİŞTİRME  DAVASI             Soyadı, kişilerin kendi öz adları ile birlikte kullandıkları aile adıdır ve öz ad dışında bir de soyadı taşımak mecburidir. Kanunumuzda kim kimin soyadını taşıyacağı belirlenmiştir.             Kişilerin, soyadlarını soyadı değiştirme davası açarak bazı şartların varlığı halinde değiştirmeleri mümkündür. Soyadı değiştirme davası açan davacının, mevcut soyadını değiştirmesinde menfaati ve haklı sebebi … Devamını oku…Soyadı Değiştirme Davası

Boşanma Davaları | Boşanma | Avukat Bedriye İclal Poyraz

BOŞANMA   DAVALARI   Aile hukuku alanında günümüzde en çok karşılaşılan davalardan birisi de boşanma davalarıdır. Bu nedenle genellikle taraflar, boşanma öncesi aile hukuku alanında da  görev alan halk arasındaki tabiriyle bir boşanma avukatı tarafından bilgilendirilmeyi istemektedirler. Özellikle boşanmanın sonuçlarına ya da boşanma davalarına ilişkin pek çok soru avukatlara yöneltilmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin … Devamını oku…Boşanma Davaları | Boşanma | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Avukatlık Ücreti

AVUKATLIK  ÜCRETİ        Hukuk devletlerinde yargının özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü yargı sistemi hukuk devletlerinde bağımsız savunmanın varlığına imkan vermektedir. Hatta bağımsız savunmanın olmadığı bir yargı düzeninin olduğu bir hukuk devleti düşünmek mümkün değildir. Avukatlık ücreti için de bağımsız yargıda önemli bir yeri olan avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin icrasının saygınlığı, bağımsızlığı … Devamını oku…Avukatlık Ücreti

Şirket Avukatı | Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

ŞİRKET AVUKATI  –  ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU   Kanunlarımız gereği, dava açma yeteneğine sahip olan herkes kendi davasını bizzat açabilme ve takip edebilme hakkına sahiptir.    Ancak yine kanuni düzenleme ile bazı şartlarda anonim şirketlere ilişkin olarak şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoluna gidilerek şirket avukatı kavramı önem kazanmıştır.  Esas sermayesi ve üye sayısı yasada belirtilmiş … Devamını oku…Şirket Avukatı | Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Vesayet – Vasi Tayini – Vasi Tayini Davası

VESAYET – VASİ TAYİNİ  – VASİ TAYİNİ DAVASI Vesayet yani vasilik mahcurların ve küçüklerin menfaatlerinin korunabilmesi gayesini taşır ve kamu düzenini ilgilendirir. Vasi, vesayet altındakilerin kişiliği, malvarlığı ile ilgili olan tüm menfaatlerinin korunması ve hukuki işlemlerde vesayet altındakini temsil etmekle yükümlü kılınmıştır. Vasi tayinini yani vesayeti gerektiren haller kanunda belirtilmiştir. Bu hallerden birisi de kişinin … Devamını oku…Vesayet – Vasi Tayini – Vasi Tayini Davası