Davaların Birleştirilmesi – Davaların Tevhidi / Avukat Bedriye İclal Poyraz

   DAVALARIN  BİRLEŞTİRİLMESİ –  DAVALARIN TEVHİDİ              Hukuk mahkemelerinin özel hukuk kapsamındaki tüm yargı faaliyetleri Medeni Usul Hukuku kuralları çerçevesinde düzenlenmiş olup ,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili maddelerinde davaların birleştirilmesine (davaların tevhidine) ilişkin hükümler yer almaktadır.             Davaların birleştirilmesi ; aynı mahkemede görülen davaların aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her safhasında istek halinde veya … Read more…

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma – Ortaklıktan Çıkma -Şirket Avukatlığı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN AYRILMA  – ORTAKLIKTAN  ÇIKMA             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma yani ortaklıktan çıkma konusu şirketler hukukuna ilişkin güncel bir konu olup, uygulamada da sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma – ortaklıktan çıkma bakımından; her ortağın haklı bir sebebe dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına izin verilmesini veya şirketin feshedilmesini mahkemeden taleple isteyebileceğini belirtebiliriz. Limited … Read more…

Tenkis Davası

                                                               TENKİS  DAVASI              Miras hukukumuzda karşılaştığımız dava türlerinden birisi de tenkis davasıdır. Tenkis davasının koşulları Medeni Kanunumuzda belirtilmiştir. Kanunumuzda, mirasçıların saklı paylarının karşılığını alamayınca, mirasbırakanın (murisin) tasarruf edebileceği kısmı aşmış tasarruflarının tenkisini dava edebilecekleri yer almaktadır. Yine kanunumuzda tenkis davasının ne zaman açılabileceği düzenlenmiştir. Tenkis davasını açma hakkının saklı paylarının zedelendiğini mirasçıların öğrenme tarihinden … Read more…

Kiracı Tahliyesi | İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

KİRACI TAHLİYESİ  –  İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI Kiracı tahliyesine ilişkin sorunlara uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Kiracı tahliyesi için yani kanunumuzda tahliye davası açabilmek için bazı şartlar öngörülmüştür. Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açarak kiracı tahliyesini sağlamak mümkündür. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kira sözleşmesinin bitiminden itibaren takip eden 1 ay içinde açılmalıdır. Söz konusu süre geçerse kira … Read more…

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

                AKIL   HASTALIĞI  NEDENİYLE  BOŞANMA  DAVASI Kanunumuzda boşanma sebepleri sayılmıştır, kanunumuzda boşanma sebeplerinden birisi de akıl hastalığı olarak belirtilmiştir. Eşlerden birinin akıl hastası olması durumunda bu sebebe dayalı olarak yani akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Ancak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların varlığı gereklidir. Eşlerden biri akıl hastası olmalı ve … Read more…

İş Hukukunda İbraname – İbra / Avukat Bedriye İclal Poyraz

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME – İBRA            Hukukumuzda ibranın borcu sona erdiren sebepler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Uygulamaya baktığımızda ibranamenin de borcu ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen ve mevcut borcu ortadan kaldırmakta olan bir belge olduğu olduğunu görmekteyiz.            Uygulamada iş hukukunda ibranamenin önemli bir yeri bulunmaktadır, bireysel iş hukuku alanında iş akdinin sona ermesinde yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Uygulamadaki  … Read more…

İbra – İbraname – İbra Sözleşmesi

                            İBRA – İBRANAME – İBRA SÖZLEŞMESİ             İbraname yani ibra sözleşmesi mevcut bir alacağı ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olan bir sözleşmedir. Dolayısıyla ibra sözleşmesiyle birlikte (sözleşme kurulduğu andan itibaren) konusu olan alacak ve borç ortadan kalkmaktadır. Hukukumuzda ibra, borcu sona erdiren sebeplerden birisidir. Uygulamada ibraname borcu ortadan kaldırmış olan bir belge niteliğinde kabul … Read more…

Soyadı Değiştirme Davası

                                                         SOYADI  DEĞİŞTİRME  DAVASI             Soyadı, kişilerin kendi öz adları ile birlikte kullandıkları aile adıdır ve öz ad dışında bir de soyadı taşımak mecburidir. Kanunumuzda kim kimin soyadını taşıyacağı belirlenmiştir.             Kişilerin, soyadlarını soyadı değiştirme davası açarak bazı şartların varlığı halinde değiştirmeleri mümkündür. Soyadı değiştirme davası açan davacının, mevcut soyadını değiştirmesinde menfaati ve haklı sebebi … Read more…

Boşanma Davaları | Boşanma | Avukat Bedriye İclal Poyraz

BOŞANMA   DAVALARI   Aile hukuku alanında günümüzde en çok karşılaşılan davalardan birisi de boşanma davalarıdır. Bu nedenle genellikle taraflar, boşanma öncesi aile hukuku alanında da  görev alan halk arasındaki tabiriyle bir boşanma avukatı tarafından bilgilendirilmeyi istemektedirler. Özellikle boşanmanın sonuçlarına ya da boşanma davalarına ilişkin pek çok soru avukatlara yöneltilmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin … Read more…

Avukatlık Ücreti

AVUKATLIK  ÜCRETİ        Hukuk devletlerinde yargının özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Çünkü yargı sistemi hukuk devletlerinde bağımsız savunmanın varlığına imkan vermektedir. Hatta bağımsız savunmanın olmadığı bir yargı düzeninin olduğu bir hukuk devleti düşünmek mümkün değildir. Avukatlık ücreti için de bağımsız yargıda önemli bir yeri olan avukatlık mesleğinin ve bu mesleğin icrasının saygınlığı, bağımsızlığı … Read more…