Babalık Davası

BABALIK DAVASI Aile hukuku alanında karşılaşılan davalardan birisi de babalık davasıdır. Evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğun babası, çocuğu tanımak istemezse anne tarafından babalık davası açılabilmektedir. Babalık davası ile babanın mahkeme kararı ile yani hükmen belirlenmesi sağlanmaktadır. Babalık davası anne tarafından açılmışsa, çocuğa davada temsil edilebilmesi bakımından bir kayyım atanır. Medeni Kanunumuza göre çocuğun da … Devamını oku…Babalık Davası

Kişisel Menfaatler – Şahsi Menfaatler | Av.Bedriye İclal Poyraz

KİŞİSEL MENFAATLER – ŞAHSİ MENFAATLER             Kişisel menfaatler (şahsi menfaatler) şahsa yani kişiliğe bağlı haklardır. Bu hakların yaşamak, hürriyet, ticari itibar, şeref ve namus gibi haklar olduğunu söyleyebiliriz.             Kişisel menfaatlerinden (şahsi menfaatlerinden) birine saldırıda bulunulması durumunda ne yapılabileceği kanunumuzda belirtilmiştir. Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kişi, hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilecektir. Devam … Devamını oku…Kişisel Menfaatler – Şahsi Menfaatler | Av.Bedriye İclal Poyraz

Adi Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                       ADİ   ŞİRKET            Adi şirket, tüzel kişiliği bulunmayan bir şirket türüdür. Adi şirketin adi ortaklık, yalın ortaklık gibi değişik isimlerle de ifade edildiğini görmekteyiz. Adi şirketi basit şirket kavramı içerisinde değerlendirmemiz mümkündür. İki yahut daha fazla kişi emeklerini ve/veya sermayelerini birleştirerek iktisadi bir amaç için bir araya gelerek kurdukları birliktelik adi şirket olarak … Devamını oku…Adi Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Anonim Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                                                                         ANONİM ŞİRKET              Gerek ticari hayatta gerekse kanunumuzda en çok önem taşıyan ticaret şirketinin anonim şirket olduğunu söylememiz mümkündür. Keza ülke ekonomisi açısından da taşıdığı önem nazara alındığında anonim şirketin önemi daha net anlaşılmaktadır. Anonim şirketin değişen şartlarla, toplumdaki değişiklikler ve gelişmelerle birlikte sürekli kendini yenilemek zorunda olması dinamik bir yapıya sahip olmasıyla … Devamını oku…Anonim Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu – Şirket Avukatı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU – ŞİRKET AVUKATI              Ticaret Kanunumuzda anonim şirketin tanımı yapılmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak anonim şirketin, borçlarından ötürü yalnız malvarlığı ile sorumlu olduğunu belirtebiliriz. Anonim şirkette pay sahipleri ise şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu bulunmaktadırlar. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu, şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğundan farklıdır. Şirket borçlarından … Devamını oku…Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu – Şirket Avukatı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Vergi – Vergi Dairesinin Kararının Bozulması Davası – Vergi Affı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

VERGİ – VERGİ DAİRESİNİN KARARININ BOZULMASI DAVASI – VERGİ AFFI              Vergi, kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla devletin kanuna dayalı olarak almış olduğu bir kamu geliridir.             Kanunen vergi ödemekle yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler vergi mükellefleri, başka bir deyişle de vergi yükümlüsü ya da vergi borçlusudur.             Vergi hataları söz konusu olduğunda; Vergi Dairesi’nin … Devamını oku…Vergi – Vergi Dairesinin Kararının Bozulması Davası – Vergi Affı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

Ayrılık Davası

                    AYRILIK  DAVASI Ayrılık davası, eşlerden her birinin açabileceği bir dava olup, boşanma sebeplerinden (zina ve akıl hastalığı dışında) birisinin olması durumunda açılan fakat boşanmadan farklı sonuçları olan bir davadır. Ayrılık davasında boşanma kararı verilemez. Ayrılık davasında, eşlerin barışma ihtimalleri güçlü olmalıdır. Ayrılık kararı mahkemece 1 yıldan 3 yıla kadar olan bir süre için verilebilir. Ayrılık … Devamını oku…Ayrılık Davası

Mal Rejimi – Edinilmiş Mallara Katılma – Boşanma

     MAL REJİMİ –  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA – BOŞANMA Ailenin korunması amaç olmakla birlikte,günümüzde boşanmaların artması,evliliklerin uzun süreli olmaması nedeniyle boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak kanuni bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle son yıllarda boşanma ile sonuçlanan evlilik sayısı çok artmış olup, boşanmanın sonuçları bakımından mal rejimlerinin de önemi artmıştır.Bu hususa ilişkin Medeni Kanunumuzda değişiklik yapılarak , eski medeni kanun … Devamını oku…Mal Rejimi – Edinilmiş Mallara Katılma – Boşanma

Davaların Birleştirilmesi – Davaların Tevhidi / Avukat Bedriye İclal Poyraz

   DAVALARIN  BİRLEŞTİRİLMESİ –  DAVALARIN TEVHİDİ              Hukuk mahkemelerinin özel hukuk kapsamındaki tüm yargı faaliyetleri Medeni Usul Hukuku kuralları çerçevesinde düzenlenmiş olup ,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili maddelerinde davaların birleştirilmesine (davaların tevhidine) ilişkin hükümler yer almaktadır.             Davaların birleştirilmesi ; aynı mahkemede görülen davaların aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her safhasında istek halinde veya … Devamını oku…Davaların Birleştirilmesi – Davaların Tevhidi / Avukat Bedriye İclal Poyraz

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma – Ortaklıktan Çıkma -Şirket Avukatlığı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN AYRILMA  – ORTAKLIKTAN  ÇIKMA             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma yani ortaklıktan çıkma konusu şirketler hukukuna ilişkin güncel bir konu olup, uygulamada da sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma – ortaklıktan çıkma bakımından; her ortağın haklı bir sebebe dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına izin verilmesini veya şirketin feshedilmesini mahkemeden taleple isteyebileceğini belirtebiliriz. Limited … Devamını oku…Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma – Ortaklıktan Çıkma -Şirket Avukatlığı | Avukat Bedriye İclal Poyraz