Anonim Şirket | Avukat Bedriye İclal Poyraz

                                                                                         ANONİM ŞİRKET              Gerek ticari hayatta gerekse kanunumuzda en çok önem taşıyan ticaret şirketinin anonim şirket olduğunu söylememiz mümkündür. Keza ülke ekonomisi açısından da taşıdığı önem nazara alındığında anonim şirketin önemi daha net anlaşılmaktadır. Anonim şirketin değişen şartlarla, toplumdaki değişiklikler ve gelişmelerle birlikte sürekli kendini yenilemek zorunda olması dinamik bir yapıya sahip olmasıyla … Read more…

Anonim Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu – Şirket Avukatı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU – ŞİRKET AVUKATI              Ticaret Kanunumuzda anonim şirketin tanımı yapılmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak anonim şirketin, borçlarından ötürü yalnız malvarlığı ile sorumlu olduğunu belirtebiliriz. Anonim şirkette pay sahipleri ise şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu bulunmaktadırlar. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu, şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğundan farklıdır. Şirket borçlarından … Read more…

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma – Ortaklıktan Çıkma -Şirket Avukatlığı | Avukat Bedriye İclal Poyraz

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN AYRILMA  – ORTAKLIKTAN  ÇIKMA             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma yani ortaklıktan çıkma konusu şirketler hukukuna ilişkin güncel bir konu olup, uygulamada da sıklıkla karşılaşılmaktadır.             Limited şirketlerde ortaklıktan ayrılma – ortaklıktan çıkma bakımından; her ortağın haklı bir sebebe dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına izin verilmesini veya şirketin feshedilmesini mahkemeden taleple isteyebileceğini belirtebiliriz. Limited … Read more…

Şirket Avukatı | Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

ŞİRKET AVUKATI  –  ŞİRKETLERİN AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU   Kanunlarımız gereği, dava açma yeteneğine sahip olan herkes kendi davasını bizzat açabilme ve takip edebilme hakkına sahiptir.    Ancak yine kanuni düzenleme ile bazı şartlarda anonim şirketlere ilişkin olarak şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoluna gidilerek şirket avukatı kavramı önem kazanmıştır.  Esas sermayesi ve üye sayısı yasada belirtilmiş … Read more…

Ticari İşletme Rehni

TİCARİ  İŞLETME  REHNİ Kanunumuzda ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için belirlenen sınırı aşan gelir sağlamayı amaçlayan faaliyetlerin bağımsız ve devamlı olarak yürütüldüğü işletmeye denilmektedir. Dolayısıyla ticari işletmede bir arada bulunan dört temel özelliğin iktisadi faaliyet, bağımsızlık, devamlılık, kapasite olduğu sonucuna varılabilir. Ticari işletmenin temel nitelikleri nazara alındığında ticari hayatta bazen dışarıdan sermaye … Read more…

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, gerek ülkemizde gerekse dünyada sıkça karşılaşılan ve özellikle ticari hayatta ve ticari ilişkilerde önemli bir sorun teşkil eden bir konudur. Haksız rekabet aslında hukuki aykırı olmayan yani yasal olan normal bir rekabetin suiistimal edilmiş hali olup kötü niyet barındırdığından, haksız fiil oluşturmaktadır. Çünkü aldatıcı olan ve objektif iyi niyet kurallarına uygun … Read more…