HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kıdem Tazminatı | ihbar Tazminatı | İş Davaları

                  

  KIDEM   TAZMİNATI    VE   İHBAR TAZMİNATI – İŞ DAVALARI

 

            İş sözleşmesi kanunda belirtilmiş olan hallerden biri ile sona eren ve kanunda belirtilen asgari sürenin üstünde çalışan işçiye ya da işçinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, işverence ödenen ve miktarı da işçinin işyerinde çalışma süresi ve ücretine göre belirlenen para, kıdem tazminatı olarak adlandırılmıştır.

           İşçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için, iş sözleşmesinin kanunda sayılmış olan sebeplerden biriyle sona ermesi ve iş kanunda öngörülmüş olan asgari süre kadar çalışmış olması gerekmektedir.

            Yine kanuna yapılan düzenleme ile kadın işçilere kıdem tazminatına hak kazanmak bakımından bir ayrıcalık getirilmiştir. Yani bu düzenleme ile kadın işçi evlenme nedeni ile iş akdini feshedebilmekte ve kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Dolayısıyla erkek işçilerin bu nedene dayalı olarak iş akdini feshetmeleri kıdem tazminatına hak kazandırmamaktadır.

            İş sözleşmesinin bildirimli olarak feshedilmesi durumunda, kanunda belirtilen sürelere uymayan ve iş akdini fesheden taraf usulsüz fesih yapmış olur. İşveren haklı nedenlerle feshin dışında kalan fesihler için bu süreleri gözetme yükümlülüğündedir. Bu sürelere uymadan iş akdini fesheden taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla ihbar tazminatını talep etme hakkı, usulsüz olarak sözleşmesi feshedilen işçi ya da sözleşmesini usulsüz olarak feshetmiş işçinin işverenine aittir. İstifa eden işçinin ya da haklı nedenlerle feshin söz konusu olduğu hallerde sözleşmesi feshedilmiş tarafın ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

            Uygulamada en çok açılan iş davalarının; işçi alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, ödenmemiş ücretler, fazla mesai ücretleri vs..) ile ilgili iş davaları, hizmet tespiti ile ilgili iş davaları,işe iade davaları olduğu gözlemlenebilir.İş mahkemelerinde uygulamada sıkça açılan bu tür iş davaları çalışma alanımız içerisinde yer almaktadır.          

 AVUKAT

Bedriye İclal POYRAZ1 Cevap

04.28.11

Yorumunuzsaygılar sunarım.ben 15 yıldır resmi bir kurum bünyesinde yüklenici firmalarla çalışıyorum.6. adet değişik mütait firmayla çalıştım.işi alan her firma işe başlarken bize değişik evraklar imzalatıyorlar.bunların içinde iş bitiminde alacağımız olmadığına dair belgeler de var.şimdi bu resmi kurum özelleşti ama biz yeni patron bünyesinde çalışmaya devam ediyoruz.asgari ücretle çalıştık.yemek ücreti ve yol parası v.s. sormak istediğim şimdi biz dava açsak kıdem tazminatlarını alma şansımız olurmu.ne yapabiliriz.tşk ederim.

Bu konuyu cevapla:

* İsim, E-posta ve Yorum doldurulmalıdır.

Makale AramaHukuki Başlıklar