HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Çocuk Hakları

Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/3600 K. 2010/5346 T. 22.3.2010 • BOŞANMA ( Velayet – BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca İdrak Çağındaki Çocukların Dinlenilmesi Gerektiği ) • VELAYET ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Avrupa Sözleşme Maddeleri Uyarınca Velayete İlişkin Değerlendirmelerde İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Dikkate Alınması Gerektiği ) • […]

Yorumlar »

Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkisinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6931 K. 2013/26014 T. 12.11.2013 • MÜŞTEREK ÇOCUK İLE KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ ( Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu – Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği ) • KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi – Taraflar […]

Yorumlar »

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18365 K. 2010/832 T. 19.1.2010 • ÇOCUĞUN ANA YANINDA KALMASI ( Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • ÇOCUĞUN BEDENİ […]

Yorumlar »

Uluslararası Çocuk Kaçırma

Uluslararası Çocuk Kaçırma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20591 K. 2012/26899 T. 13.11.2012 • ÇOCUĞUN İADESİ İSTEMİ ( Geri Dönmelerinin Çocukları Fiziksel ve Psikolojik Bir Tehlikeye Maruz Bırakacağı ya da Başka Bir Şekilde Müsamaha Edilemeyecek Bir Duruma Düşüreceğine Dair Ciddi Bir Riskin Sözleşmede Kabul Edilen Diğer İadeden Kaçınma Sebeplerinin Varlığı Kanıtlanamadığına Göre Kabulü Gerektiği ) • İADE […]

Yorumlar »

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun

  KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf […]

Yorumlar »

Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruma Kararı

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10354 K. 2013/4439 T. 21.2.2013 • ÇOCUK KORUMA KANUNU UYARINCA KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan Aile Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği – Koruma Kararının Çocuk Mahkemesince Verilmesi Gerektiği ) • KORUMA KARARI VERİLMESİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca – İlde Çocuk Mahkemesi Bulunduğundan […]

Yorumlar »

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk

    T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5705 K. 2009/18674 T. 2.11.2009 • KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK ( Bakım Tedbirinin Uygulanması Talebi – Görevin Aile Mahkemesine Ait Olduğu/Çocuk Mahkemesinin Görevli ve Yetkili Olmadığı ) • BAKIM TEDBİRİ UYGULANMASI ( Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Hakkında Talep Edilmesi – Çocuk Mahkemesinin Görevli ve Yetkili Olmadığı/Görevin Aile […]

Yorumlar »

Çocuk Kaçırma

Çocuk Kaçırma

  KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf […]

Yorumlar »

Güzel Sanatlarda Fevkalede İstidat Gösteren Çocuklar

Güzel Sanatlarda Fevkalede İstidat Gösteren Çocuklar

KANUN NO: 6660 GÜZEL SANATLARDA FEVKALEDE İSTİDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 15 Şubat 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Şubat 1956 – Sayı: 9242 3.t. Düstur, c.37 – s.316 MADDE 1 – Güzel sanatlarda fevkâlede icra ve ibda istidadı gösteren çocukları memleket dâhilinde veya yabancı memleketlerde Devlet hesabına […]

Yorumlar »

Evlilik Dışında Doğan Çocuk

Evlilik Dışında Doğan Çocuk

  KANUN NO: 3716 BİR EVLENME AKDİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN Kabul Tarihi: 8 Mayıs 1991 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Mayıs 1991 – Sayı: 20873 5.t.Düstur, c.30 – s. AMAÇ   MADDE 1 – Bu kanunun amacı, aralarında bir evlenme akdi olmaksızın […]

Yorumlar »

 

Sayfa 112

 

Makale AramaHukuki Başlıklar