HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2012/4264 K. 2012/10274 T. 1.10.2012 • MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Savunmasında Haczedilen Televizyonun Evinde Bulunduğunu Beyan Etmesi Karşısında Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı Taksirle Kaybolmasına veya Bozulmasına Neden Olup Olmadığı Araştırılacağı ) • TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUF ( Böyle Bir Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı […]

Yorumlar »

Bandrolsüz Eser Satmak

Bandrolsüz Eser Satmak

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2012/6332 K. 2012/23514 T. 17.9.2012 • BANDROLSÜZ ESER SATMAK ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açıldığı – Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi ve Doğrudan Adli Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu ) • FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA CEZA ( İşyerinde Bandrolsüz Eser Satarken […]

Yorumlar »

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık

  T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2009/80 K. 2012/8470 T. 25.4.2012 • HIRSIZLIK (Sanığın Kimlik Sorulması Üzerine Mağdura Ait Cep Telefonunu Suçtan Kurtulmak İçin Atıp Kaçtığı Olayda Yasal Manadaki Etkin Pişmanlık Koşullarının Bulunmadığı) • TEKERRÜR (Yanılgılı Uygulama Sebebiyle Ortaya Çıkan Sonuçtan Sanığın İkinci Kez Yararlandırılmasının Hakkaniyete Aykırı Sonuçlar Doğmasına Adalet ve Eşitlik İlkelerinin Zedelenmesine […]

Yorumlar »

Basit Yaralama | Sanığın Gıyabında Verilen Karar

Basit Yaralama | Sanığın Gıyabında Verilen Karar

T.C. YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2011/36864 K. 2012/27450 T. 28.6.2012 • BASİT YARALAMA ( Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan İlamın Karar Yerinde Gösterilmediği – Sanığın Sabıkasında Yer Alan İlamlardan Bir Kısmının Sonradan Suç Olmaktan Çıkarılmış Fiile İlişkin Olması ve Diğer Kısmının Kesin Nitelikte Olması Sebebiyle Tekerrüre Esas Alınamayacaklarının Gözetileceği ) • SANIĞIN GIYABINDA VERİLEN […]

Yorumlar »

Denetim Süresi İçinde Kasten İşlenen Suç

Denetim Süresi İçinde Kasten İşlenen Suç

  T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2012/16089 K. 2012/18454 T. 10.7.2012 • DENETİM SÜRESİ İÇERİSİNDE KASTEN İŞLENEN SUÇ (Daha Önce Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması ve Koşulları Bulunduğu Takdirde Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi İle Cezanın Ertelenmesi Gerekip Gerekmediği Tartışılacağı) • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KALDIRILMASI (Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasten İşlediği Suç […]

Yorumlar »

Öldürmeye Teşebbüs

Öldürmeye Teşebbüs

  T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2012/1119 K. 2012/4263 T. 25.5.2012 • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS (Darbe Sayısı Hedef Alınan Bölgelerin ve Yaraların Niteliği ve Engel Durum Nedeniyle Eylemin Sürdürülememesi Birlikte Değerlendirildiğinde Suçun Oluştuğu) • KASTEN YARALAMA (Sanığın Olayda Kullanılan ve Öldürmeye Elverişli Olan Falçata İle Olay Yerine Gelmesi ve Mağdurenin Yere Düşmesi Nedeniyle Amacına […]

Yorumlar »

Çocuk Kaçırma

Çocuk Kaçırma

  KANUN NO: 5717 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22 Kasım 2007 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Aralık 2007 – Sayı: 26720 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç   MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velayet hakkı ihlal edilerek Sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf […]

Yorumlar »

Ticari Miktar Ve Mahiyette Kaçak Ve Bandrolsüz Sigara Bulundurmak

Ticari Miktar Ve Mahiyette Kaçak Ve Bandrolsüz Sigara Bulundurmak

T.C YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ E.2011/584 K.2011/20136 • TİCARİ MİKTAR VE MAHİYETTE KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA BULUNDURMAK ( Sanığın 5607 S.K.’ya Aykırı Eyleminin Aynı Zamanda 4733 S.K.’nın Md. 8/4′de Öngörülen Suçları Oluşturacağı – Fikri İçtima Uyarınca Sanığın 4733 S.K Uyarınca Cezalandırılacağı ) • FİKRİ İÇTİMA ( Ticari Miktar ve Mahiyette Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Bulundurmak/Sanığın 5607 […]

Yorumlar »

İddianamede Eylemin Anlatılmaması

İddianamede Eylemin Anlatılmaması

T.C. YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ E.2010/14380 K.2012/14764 .İDDİANAMEDE EYLEMİN ANLATILMAMASI .TAKDİRİ İNDİRİM .VEKALET ÜCRETİ CMK 191, CMK 225/1, TCK 62 ÖZET: Sanık E.Ç. hakkında hakaret eylemine ilişkin temyizde; Dava açan iddianamede eyleminin anlatılmaması nedeniyle yalnızca sevk maddesinin gösterilmesinin yeterli olmayacağı gözetilmeden dava açılmayan bir suçtan hüküm kurulması, Sanık A.S.Y. hakkında tehdit eylemine ilişkin yapılan temyize gelince; […]

Yorumlar »

Dava Zamanaşımı | Suça Süreklenen Çocuk

Dava Zamanaşımı | Suça Süreklenen Çocuk

  YARGITAY 13. Ceza Dairesi 2011/34143 E. , 2012/13176 K. DAVA ZAMANAŞIMI NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK Özet HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ VERİLDİĞİ TARİH İLE DENEME SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN İKİNCİ SUÇTAN VERİLEN MAHKUMİYET KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİH ARASINDA DAVA ZAMANAŞIMININ DURDUĞU GÖZETİLEREK; SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN EYLEMİNE UYAN 5237 SAYILI TCK’NIN 142/1-B, 31/2. MADDELERİNE UYAN SUÇUN […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar