HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması

Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması

  T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/5410 K. 2013/6215 T. 13.11.2013 • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 S.K.’ya Aykırılık Suçlarından Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı – Adli Para Cezasının Koşullu Salıverilmenin Geri Alınmasını Gerektirmediği ) • KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ( Hükümlünün Süresi Dolmadan Kasten Yaralama ve 6136 […]

Yorumlar »

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/9341 K. 2013/15232 T. 5.6.2013 * EV HANIMI İÇİN TAZMİNAT BELİRLENMESİ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle/Net Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanacak Bir Miktarın Maddi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verileceği – Hakkaniyet Ölçüsünü Aşmayacak Şekilde Manevi Tazminata Hükmedileceği ) * HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tutuklu Kaldığı Sürenin Fazla Hesaplanmasının […]

Yorumlar »

Nedensellik Bağı | Sorumluluk

Nedensellik Bağı | Sorumluluk

  T.C. YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2010/6651 K. 2012/32108 T. 1.10.2012 • SÜBJEKTİF SORUMLULUK (Mağdurdaki Kalp Rahatsızlığının Önceden Bilinmemesi Halinde Basit Taksirle Yaralama Suçundan TCK’nın 89/1-2. Md.siyle Bilinmesi Halinde İse Bilinçli Taksirle Yaralamadan TCK’nın 89/1-2, 22/3. Md. ile Cezalandırılması Gerektiği ) • NEDENSELLİK BAĞI (Sanığın Müştekiye Eliyle Kasten Vurup Harici Lezyon Bırakmayacak Şekilde TCK’nın […]

Yorumlar »

Tehdit Suçu

Tehdit Suçu

  T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/7645 K. 2012/42149 T. 26.9.2012 • TEHDİT SUÇU ( Sanığın Katılana Oteli Ben Yıktım Tekrar Yapılması Halinde Tekrar Yıkarım Bu Araziye Kimse Çivi Çakamaz Burada Herhangi Bir Çivi Dahi Çakılsa Burayı Tekrar Darmadağın Eder Tekrar Yıkarım Şeklinde Tehditte Bulunduğu – Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği ) • MALVARLIĞI İTİBARIYLA […]

Yorumlar »

Yürüme Engelli Kişinin Eşyasını Çalmak

Yürüme Engelli Kişinin Eşyasını Çalmak

  T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2011/10287 K. 2012/11791 T. 22.5.2012 • YÜRÜME ENGELLİ KİŞİNİN EŞYASINI ÇALMAK ( 5237 S.K. Md. 142/2-b’nin Uygulanacağı ) • ELDE VEYA ÜSTTE TAŞINAN EŞYAYI ÇEKİP ALMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Yürüme Engelli Olduğunu Bildiği Mağdurun Cep Telefonunu Alıp Kaçan Sanık Hakkında 5237 Md. 142/2-b’nin Uygulanacağı ) • TEKERRÜR ( […]

Yorumlar »

Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/23802 K. 2012/17576 T. 12.7.2012 • ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ ( İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği ) • İŞLENEN FİİLİN AĞIRLIĞIYLA ORANTILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ ( Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Gereğince – Emekli Olması ve Aylık Gelirine Göre Hapis […]

Yorumlar »

Senette Sahtecilik

Senette Sahtecilik

  T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2011/13088 K. 2012/10063 T. 30.5.2012 • SAHTECİLİK (Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Yasal Unsurları Taşımayan Bir Kambiyo Senedinde Sahtecilik Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı) • KEŞİDE YERİ (Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek ve Başka Yerleşim Yerlerini Çağrıştırmayacak Biçimde Açık Net ve Herkes Tarafından Anlaşılabilir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği/Senedi […]

Yorumlar »

Denetimli Serbestlik Tedbiri

Denetimli Serbestlik Tedbiri

  T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2011/25251 K. 2012/12909 T. 3.7.2012 • KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMA KABUL ETME VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına İlişkin Kararın İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu ) • TEDAVİ VE/VEYA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya […]

Yorumlar »

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2012/4264 K. 2012/10274 T. 1.10.2012 • MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın Savunmasında Haczedilen Televizyonun Evinde Bulunduğunu Beyan Etmesi Karşısında Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı Taksirle Kaybolmasına veya Bozulmasına Neden Olup Olmadığı Araştırılacağı ) • TESLİM AMACI DIŞINDA TASARRUF ( Böyle Bir Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı […]

Yorumlar »

Bandrolsüz Eser Satmak

Bandrolsüz Eser Satmak

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2012/6332 K. 2012/23514 T. 17.9.2012 • BANDROLSÜZ ESER SATMAK ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açıldığı – Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi ve Doğrudan Adli Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu ) • FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA CEZA ( İşyerinde Bandrolsüz Eser Satarken […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar