HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Bilinçli Taksir | Ceza Davası

Bilinçli Taksir | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/21595 K. 2014/12058 T. 16.5.2014 • POLİS MEMURUNUN KOLTUKTA UNUTTUĞU SİLAHI İLE EŞİNİN İNTİHAR ETMESİ ( Sanığının Eşinin Depresyonda Olduğu/Silah Doldurmayı Bildiği ve Sanığın Bundan Haberi Olduğu – Bilinçli Taksirle Öldürme Hükmünün Uygulanması Gereği ) • BİLİNÇLİ TAKSİR ( Polis Memurunun Koltukta Unuttuğu Silah İle Eşinin Kendisini Öldürdüğü/Eşinin Depresyonda […]

Yorumlar »

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858 K. 2014/24381 T. 10.7.2014 • YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı ) • HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla […]

Yorumlar »

Savunma Hakkının Kısıtlanması

Savunma Hakkının Kısıtlanması

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20301 K. 2014/13971 T. 10.7.2014 • DOLANDIRILICIK SUÇU ( Savunma Hakkının Kısıtlanması – Sanığın Posta Yoluyla Gönderdiği Dilekçeyle Yasal Haklarının Savunulması İçin Kendisine Müdafii Tayin Edilmesini İstediği/Mahkemece 5271 S. C.M.K.’nun 150/1. Md. Uyarınca Müdafii Görevlendirilmesinin Zorunlu Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın […]

Yorumlar »

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/11860 K. 2014/2963 T. 10.2.2014 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği ) […]

Yorumlar »

Alkollü Olarak Araç Kullanma | Ceza Davası

Alkollü Olarak Araç Kullanma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/19001 K. 2014/10539 T. 30.4.2014 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Tehlike Suçu Olduğu – Kazada Şikayetçinin Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralandığı/Şikayetinden Vazgeçse Dahi Ek Savunma Hakkı Tanınarak Sanığın 5237 S.K. Md. 179′dan Mahkum Edileceği ) • TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Promil Sınırının Çok Üstünde Alkollü Olarak […]

Yorumlar »

Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/4420 K. 2014/24366 T. 9.7.2014 • HAKARET DAVASI ( Tanık Beyanı – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının Tanık Tarafından da Doğrulandığından Yetersiz Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • TANIK BEYANI ( Hakaret Davası – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının […]

Yorumlar »

Suçun İşlenmesinde Çocuğun Kullanılması

Suçun İşlenmesinde Çocuğun Kullanılması

  YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/16807 K. 2014/19092 T. 28.5.2014 • HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olan Kızını Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde Araç Olarak Kullandığı – Sanığa Verilen Cezada Artırım Yapılması Gerektiği ) • SUÇUN İŞLENMESİNDE ÇOCUĞUN KULLANILMASI ( Hırsızlık – Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olan Kızını Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde […]

Yorumlar »

Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet

Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8665 K. 2014/9307 T. 30.6.2014 • TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK ( Suçun Aynı Sanık Tarafından Aynı İşyeriyle İlgili Olarak Ancak Bir Kez İşlenebileceği – Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Hapis Cezasının Artırılamayacağı ) • ZİNCİRLEME SUÇ ( Aynı Suçun Aynı Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmiş Olması Gerektiği – Ticareti […]

Yorumlar »

İftira | Suç Uydurmak | Ceza Davası

İftira | Suç Uydurmak | Ceza Davası

                                          T.C.          YARGITAY Dokuzuncu Ceza Dairesi E.2013/15288 K.2014/5811 T.06.05.2014 SUÇ UYDURMAK İFTİRA SUÇ VASFI Özet: Satması için mağdura verdiği cep telefonunu geri iade etmemesi sebebiyle mağdurun ismini vermeden, çalındığından bahisle Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan sanığın eyleminin suç uydurmak suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.   5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 267] [Madde 271] […]

Yorumlar »

Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

Taksirle Yaralama Suçu | Ceza Davası

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/12-405 K. 2014/22 T. 21.1.2014 • TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (Sanığın En Kalabalık Cadde Üzerinde Aracıyla Seyir Ederken Işıklı Yaya Geçidine Geldiğinde Hızını Azaltması Gerektiği/Üzerine Düşen Özen ve Dikkati Göstermediği – Tali Derecede Kusurlu Olduğu) • YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN YAYAYA ÇARPMA (Işıklı Trafik Kurallarına Uymayan Yayanın da Kusurlu Olduğu […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar