HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Ceza Davası | İnandırıcı Olmayan Savunma

Ceza Davası | İnandırıcı Olmayan Savunma

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/20837 K. 2014/11812 T. 5.5.2014 • İNANDIRICI OLMAYAN SAVUNMAYA İTİBAR EDİLEREK KARAR VERİLMESİ ( Sanığın Kendisinde Bulunan Motosikleti Takas Ederen Suça Konu Motosikleti Aldığı İddiası – İnandırıcı Olmayan Savunmaya İtibar Edilerek Karar Verilemeyeceği ) • SANIĞIN SAVUNMASININ ARAŞTIRILMASI ( Sanığın Kendisinde Bulunan Motosikleti Takas Ederen Suça Konu Motosikleti Aldığı […]

Yorumlar »

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/8784 K. 2014/9032 T. 13.3.2014 • İNTERNET ŞİFRESİNİ ELE GEÇİRİP KONTÖR YÜKLEMEK ( Sanığın Kendisine ve Başkalarına Farklı Tarihlerde Kontör Yüklediği – Teselsülen Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Sebebiyle Hırsızlık Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği ) • TESELSÜLEN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Sanığın Kontör Satan Katılanın Bilgisayar Programı Şifresini Ele Geçirdiği […]

Yorumlar »

İmar Kirliliğine Neden Olma

İmar Kirliliğine Neden Olma

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/24491 K. 2013/19279 T. 18.6.2013 • SANIĞIN BALKONUNU KAPATMASI ( Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde Olmadığı – İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Oluşmayacağı ) • İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Sanığın Balkonu Kapattığı/Konuta Ruhsatta Belirtilenin Dışında Yeni Bir Alan Kazandırmadığı ve Bina Niteliğinde […]

Yorumlar »

Kaçak Elektrik Bedeli | Karşılıksız Yararlanma

Kaçak Elektrik Bedeli | Karşılıksız Yararlanma

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2014/3502 K. 2014/12885 T. 12.5.2014 • KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( Katılan Kurum Tarafından Belirlenen Kaçak Elektrik Bedelinin Bilirkişi Raporundaki Bedelden Çok Yüksek Olduğu – Sanığa Rapor Esas Alınmak Suretiyle Kurumun Zararını Makul Bir Süre İçinde Gidermesi İmkanı Tanınacağı/Zararın Giderilmesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunulacağı ) […]

Yorumlar »

Ceza Davası | Temyiz Süresi

Ceza Davası | Temyiz Süresi

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/7-137 K. 2014/72 T. 18.2.2014 • TEMYİZ SÜRESİ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Kararlara Karşı Temyizin Tebliğden İtibaren Bir Hafta İçerisinde Yapılması Gerektiği – Usulüne ve Kanuna Uygun Tebliğ Edilen Hükümden 1 Hafta Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu/Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği ) • SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARARIN TEMYİZİ ( Temyiz […]

Yorumlar »

Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7900 K. 2014/6325 T. 16.4.2014 • İTİRAZIN İPTALİ ( Kurum Zararının Ödetilmesi İstemiyle Başlatılan İcra Takibine Vaki – Davalıya Yönelik Ceza Dosyalarının Sonucunun Beklenmesi Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • KURUM ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Ağır Ceza Mahkemesi Dosyalarında ve […]

Yorumlar »

Kargo Yetkilisinin Eşyaları Teslim Etmemesi

Kargo Yetkilisinin Eşyaları Teslim Etmemesi

  T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/14766 K. 2014/5962 T. 31.3.2014 • HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kargo Yetkilisine Katılan Tarafından Verilen Cep Telefonunun Şikayetçiye Teslim Edilmediği – Sistem Üzerinden Alıcıya Teslim Edilmiş Gibi Gösterildiği/Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluşacağı ) • KARGO YETKİLİSİNİN EŞYALARI TESLİM ETMEMESİ ( Kargo Yetkilisi Sanık Tarafından […]

Yorumlar »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/3-1346 K. 2013/380 T. 24.9.2013 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Suçun İşlenmesi Aşamasında Davranışlarıyla Yargılama Sürecindeki Davranışlarından Anlaşılan Suç İşleme Konusundaki Eğilimleri Gözetilerek Cezasının Ertelenmesi Halinde İleride Suç İşlemekten Çekineceği Yönünde Kanaat Oluşmadığı Şeklinde Gösterilen Gerekçenin Subjektif Şarta Uygun Olduğu – Özel Dairece Hükmün Onanmasına Karar Verilmesinde […]

Yorumlar »

Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hakaret Suçu | Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/2-1418 K. 2013/424 T. 22.10.2013 • HAKARET SUÇU ( Suçunu Kabul Eden ve Yargılama Sürecinde Dosyaya Yansıyan Olumsuz Herhangi Bir Davranışı Bulunmayan Sanık Hakkında Yerel Takdiri İndirim Uygulanmasına ve Cezasının Ertelenmesine Karar Verildiği – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ […]

Yorumlar »

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

    T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/30056 K. 2013/17181 T. 25.6.2013 • HAKARET SUÇU ( Bir Apartmana Yalnızca Burada Oturan Kişiler Girebileceği İçin Apartmanın İçerisinde Meydana Gelen Hakaret Eyleminin Apartmanda Oturanlar Tarafından Duyulabilir Olmasının Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmesi İçin Yeterli Olmadığı ) • ALENİYET UNSURLARI ( Hakaret Suçu – Bir Apartmana Yalnızca Burada Oturan […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar