HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Kategori: Ceza Hukuku

Uyuşturucu Madde Bulundurma | Ceza Davası

Uyuşturucu Madde Bulundurma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/4166 K. 2014/5354 T. 10.7.2014 • UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Somut Olayda Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve Alınacak Örnek Üzerinde İnceleme Yapılmasına Karar Verme Yetkisi Soruşturmanın Yapıldığı Yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi’ne Ait Olduğu ) • ŞÜPHELİDEN KAN ÖRNEĞİ ALINMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Şüpheliden Kan Örneği Alınmasına ve […]

Yorumlar »

Suç Üstlenme Suçu | Ceza Davası

Suç Üstlenme Suçu | Ceza Davası

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2013/16375 K. 2014/5785 T. 8.5.2014 • SUÇ ÜSTLENME SUÇU (Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesinin Gerektiği – Salt Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Neden Olma Hali Kanunlarda Suç Olarak Düzenlenmediğinden Unsurları Yönünden Oluşmayan Atılı Suçtan Sanığın Beraati Gerektiği) • MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA […]

Yorumlar »

Bilinçli Taksir | Ceza Davası

Bilinçli Taksir | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/21595 K. 2014/12058 T. 16.5.2014 • POLİS MEMURUNUN KOLTUKTA UNUTTUĞU SİLAHI İLE EŞİNİN İNTİHAR ETMESİ ( Sanığının Eşinin Depresyonda Olduğu/Silah Doldurmayı Bildiği ve Sanığın Bundan Haberi Olduğu – Bilinçli Taksirle Öldürme Hükmünün Uygulanması Gereği ) • BİLİNÇLİ TAKSİR ( Polis Memurunun Koltukta Unuttuğu Silah İle Eşinin Kendisini Öldürdüğü/Eşinin Depresyonda […]

Yorumlar »

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

Yoklukta Hüküm Kurulması | Savunma Hakkının Kısıtlanması | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858 K. 2014/24381 T. 10.7.2014 • YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı ) • HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla […]

Yorumlar »

Savunma Hakkının Kısıtlanması

Savunma Hakkının Kısıtlanması

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/20301 K. 2014/13971 T. 10.7.2014 • DOLANDIRILICIK SUÇU ( Savunma Hakkının Kısıtlanması – Sanığın Posta Yoluyla Gönderdiği Dilekçeyle Yasal Haklarının Savunulması İçin Kendisine Müdafii Tayin Edilmesini İstediği/Mahkemece 5271 S. C.M.K.’nun 150/1. Md. Uyarınca Müdafii Görevlendirilmesinin Zorunlu Olduğu Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu ) • SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın […]

Yorumlar »

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/11860 K. 2014/2963 T. 10.2.2014 • KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği – Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği ) […]

Yorumlar »

Alkollü Olarak Araç Kullanma | Ceza Davası

Alkollü Olarak Araç Kullanma | Ceza Davası

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/19001 K. 2014/10539 T. 30.4.2014 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Tehlike Suçu Olduğu – Kazada Şikayetçinin Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralandığı/Şikayetinden Vazgeçse Dahi Ek Savunma Hakkı Tanınarak Sanığın 5237 S.K. Md. 179’dan Mahkum Edileceği ) • TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Promil Sınırının Çok Üstünde Alkollü Olarak […]

Yorumlar »

Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

Hakaret Davası | Gürültü Çıkarmak

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/4420 K. 2014/24366 T. 9.7.2014 • HAKARET DAVASI ( Tanık Beyanı – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının Tanık Tarafından da Doğrulandığından Yetersiz Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı ) • TANIK BEYANI ( Hakaret Davası – Katılanın Sanığın Kendisine Hakaret Ettiğine Dair Aşamalarda Değişmeyen İddiasının […]

Yorumlar »

Suçun İşlenmesinde Çocuğun Kullanılması

Suçun İşlenmesinde Çocuğun Kullanılması

  YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/16807 K. 2014/19092 T. 28.5.2014 • HIRSIZLIK ( Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olan Kızını Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde Araç Olarak Kullandığı – Sanığa Verilen Cezada Artırım Yapılması Gerektiği ) • SUÇUN İŞLENMESİNDE ÇOCUĞUN KULLANILMASI ( Hırsızlık – Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olan Kızını Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde […]

Yorumlar »

Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet

Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8665 K. 2014/9307 T. 30.6.2014 • TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK ( Suçun Aynı Sanık Tarafından Aynı İşyeriyle İlgili Olarak Ancak Bir Kez İşlenebileceği – Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Hapis Cezasının Artırılamayacağı ) • ZİNCİRLEME SUÇ ( Aynı Suçun Aynı Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmiş Olması Gerektiği – Ticareti […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar