HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Etiket: vekalet ücreti

Boşanma Davası

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2203 K. 2010/6062 T. 30.3.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Bir Kısmı Temelinden Sarsılma Durumunun Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmı İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu – Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Sözleri […]

Yorumlar »

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18365 K. 2010/832 T. 19.1.2010 • ÇOCUĞUN ANA YANINDA KALMASI ( Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • ÇOCUĞUN BEDENİ […]

Yorumlar »

Haklı Nedenle Limited Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi | Husumet

Haklı Nedenle Limited Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi | Husumet

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11188 K. 2013/14101 T. 2.7.2013 • HAKLI NEDENLE LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Davanın Ortaklık Tüzel Kişiliğine Karşı Açılması Gerekli ve Yeterli Olup Ortağa Husumet Yöneltilemeyeceği ) • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Haklı Nedenle – Davanın Ortaklık Tüzel Kişiliğine Karşı Açılması Gerekli ve […]

Yorumlar »

Boşanma | Manevi Tazminat

Boşanma | Manevi Tazminat

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18491 K. 2010/840 T. 19.1.2010 • KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF ( Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği – Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Koca Yararına Hükmedilmesi Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

Boşanma Davası | Yoksulluk Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18499 K. 2010/837 T. 19.1.2010 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kadının Tedbir Nafakasının Kaldırılması – Kendi İsteğiyle İşten Ayrıldığı Gözetilerek Koşulları Gerçekleşmediği Halde Yoksulluk Nafakasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu ) • BOŞANMA DAVASI ( Yoksulluk ve Tedbir Nafakası – Kadının Bir Kısım Ziynet ve Alacak […]

Yorumlar »

Koca Tarafından Açılıp Retle Sonuçlanan İlk Boşanma Davası

Koca Tarafından Açılıp Retle Sonuçlanan İlk Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/13652 K. 2013/19123 T. 8.7.2013 • KOCA TARAFINDAN AÇILIP RETLE SONUÇLANAN İLK BOŞANMA DAVASI ( Taraflar Ortak Hayati Yeniden Kurmak İçin Bir Araya Gelmedikleri ve Ortak Hayatın Yeniden Kurulamadığı ve TMK’nun 166/Son Md. Koşullarının Açılan Bu Davada Oluştuğu ) • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Uzun Yıllardır Kocanın Ailesine […]

Yorumlar »

Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası

Boşanma | Tedbir Nafakası | Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18261 K. 2013/18593 T. 2.7.2013 • BOŞANMA ( Davacı Kadının Yarı Zamanlı Olarak Asgari Ücretin Altında Bir Aylık ile Çalıştığı Düzenli ve Yeterli Gelirinin Bulunmadığı Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği Anlaşıldığından Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği ) • TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası – Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları […]

Yorumlar »

Boşanma Davası

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20518 K. 2013/18540 T. 2.7.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Dava ve Karşılık Dava Hakkında Hüküm Kurulduğu Halde Koca Tarafından Açılan Zina Sebebine Dayalı Birleştirilen Boşanma Davası Hakkında Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu ) • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Hakkaniyet İlkesi

Boşanma Davası | Hakkaniyet İlkesi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3781 K. 2013/18592 T. 2.7.2013 • BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlâl Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok […]

Yorumlar »

Evlenmenin İptal Edilmesi Talebi

Evlenmenin İptal Edilmesi Talebi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/11502 K. 2012/16250 T. 14.6.2012 • EVLENMENİN İPTAL EDİLMESİ TALEBİ ( Davacının Kaçırılıp Alıkonması İddiasına Dayalı Olayda Kendi Rızası Dahilinde Nikah İşlemi Yapıldığını Beyan Ettiği – Kişilere Açık Bir Ortamda Evlenme İşlemi Yapıldığı/Talebin Reddi Gerektiği ) • EVLENME İŞLEMİNİN BASKI VE KORKU TEHDİDİ ALTINDA YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacının Kaçırılıp […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar