HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Etiket: vekalet ücreti

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1217 K. 2013/26000 T. 12.11.2013 • TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Müşterek Çocukları Yargılama Sırasında Davalı Baba Yanında Kaldığı – Çocukların Anneye Teslim Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Tedbir Nafakasına Karar Verilmesi Gerektiği ) • MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN YARGILAMA SIRASINDA DAVALI BABA YANINDA KALMASI ( Çocukların Anneye Teslim Tarihinden Geçerli Olacak […]

Yorumlar »

Aile Konutu Şerhi Konulması

Aile Konutu Şerhi Konulması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5596 K. 2010/17315 T. 21.10.2010 • AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Talebin Kabulü/Davacı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinden Davalı Kocanın Sorumlu Tutulması Gereği – Davalı Bankanın da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği ) • VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Yararına Hükmedilen/Davalı Kocanın Sorumlu Tutulması Gereği Davalı Bankanın da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği – Aile […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19618 K. 2006/3676 T. 20.3.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kocanın Eşini Dövdüğü – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğundan Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • EŞİNİ DÖVEN KOCA ( Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden […]

Yorumlar »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15884 K. 2013/14731 T. 31.10.2013 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talebin Kısmen Kabulü Halinde Davalı Açısından Vekalet Ücretinin 1/5′inin Uygulanacağı – Davacılar Yönünden Ayrı Olarak Tam Nispi Vekalet Ücreti Uygulanacağı ) • AVUKATLIK ÜCRETİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacının Talebinin Kımen Kabul Edildiği – Her Davacı İçin […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Otomobil Alımına Katkıda Bulunan Eş

Boşanma Davası | Otomobil Alımına Katkıda Bulunan Eş

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20977 K. 2006/389 T. 26.1.2006 • ZİYNET EŞYASI TALEBİ ( Kadına Ait ( 1 ) Bilezik ( 3 ) Yarım Altın Ve ( 12 ) Çeyrek Altının Davalı Koca Tarafından Bozdurulduğu Kanıtlanmasına Göre İsteğin Tamamen Reddinin Doğru Olmadığı ) • OTOMOBİL ALIMINA KATKIDA BULUNAN EŞ ( Kanıtlanmasına Göre […]

Yorumlar »

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15931 K. 2006/113 T. 23.1.2006 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kadının Çalıştığını Belirtmesi Zabıta Araştırmasında İse Çalışmadığının Belirtilmesi – Çelişki Giderilmeden Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı ) • VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakasının Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olduğu – Bu İsteklerin Reddi Veya Kabulü Halinde […]

Yorumlar »

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17509 K. 2013/21002 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ AÇILAN TAZMİNAT İSTEKLERİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – Nispi Harca Tabi Davalarda Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Dava Açılmadan Ödendiği/Peşin Nispi Harç Tamamlatılmadan İşin Esasının İncelenemeyeceği ) • EV EŞYALARI ( Davacı Kadının Kişisel Malı Olduğunu Kanıtlayamadığı […]

Yorumlar »

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7291 K. 2013/21015 T. 16.9.2013 • İŞTİRAK NAFAKASI ( İştirak Nafakasının Alacaklısının Velayetin Tevdi Edildiği Ana ya da Baba Olduğu – Velayet İlişkisi ve Velayet Kendisine Verilmeyen Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılma Zorunluluğunun Çocuğun Ergin Olmasıyla Kendiliğinden Sona Ereceği ) • KARAR TARİHİNDE ERGİN DURUMDA OLAN […]

Yorumlar »

Boşanma Davası

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2203 K. 2010/6062 T. 30.3.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Bir Kısmı Temelinden Sarsılma Durumunun Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmı İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu – Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Sözleri […]

Yorumlar »

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

Çocuğun Ana Yanında Kalması | Boşanma

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/18365 K. 2010/832 T. 19.1.2010 • ÇOCUĞUN ANA YANINDA KALMASI ( Çocuğun Bedeni ve Fikri ve Ahlaki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde Ciddi ve İnandırıcı Deliller Bulunmadığı ve Hemen Meydana Gelecek Tehlikelerin Varlığı da İspat Edilmediği Halde Babanın Velayetine Bırakılmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu ) • ÇOCUĞUN BEDENİ […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar