HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Etiket: vekalet ücreti

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4580 K. 2014/2549 T. 15.4.2014 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmâlat Nedeniyle İş Bedeli Olarak Teslim Edilen Çeklerden Dolayı – Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Geldiği/Kararın Bozulması Gerektiği ) • KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Kısa Kararda Davanın […]

Yorumlar »

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1217 K. 2013/26000 T. 12.11.2013 • TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Müşterek Çocukları Yargılama Sırasında Davalı Baba Yanında Kaldığı – Çocukların Anneye Teslim Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Tedbir Nafakasına Karar Verilmesi Gerektiği ) • MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN YARGILAMA SIRASINDA DAVALI BABA YANINDA KALMASI ( Çocukların Anneye Teslim Tarihinden Geçerli Olacak […]

Yorumlar »

Aile Konutu Şerhi Konulması

Aile Konutu Şerhi Konulması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5596 K. 2010/17315 T. 21.10.2010 • AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASI ( Talebin Kabulü/Davacı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinden Davalı Kocanın Sorumlu Tutulması Gereği – Davalı Bankanın da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği ) • VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Yararına Hükmedilen/Davalı Kocanın Sorumlu Tutulması Gereği Davalı Bankanın da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği – Aile […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

Boşanma Davası | Eşini Döven Koca

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/19618 K. 2006/3676 T. 20.3.2006 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kocanın Eşini Dövdüğü – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğundan Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği ) • EŞİNİ DÖVEN KOCA ( Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden […]

Yorumlar »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15884 K. 2013/14731 T. 31.10.2013 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talebin Kısmen Kabulü Halinde Davalı Açısından Vekalet Ücretinin 1/5′inin Uygulanacağı – Davacılar Yönünden Ayrı Olarak Tam Nispi Vekalet Ücreti Uygulanacağı ) • AVUKATLIK ÜCRETİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Davacının Talebinin Kımen Kabul Edildiği – Her Davacı İçin […]

Yorumlar »

Boşanma Davası | Otomobil Alımına Katkıda Bulunan Eş

Boşanma Davası | Otomobil Alımına Katkıda Bulunan Eş

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/20977 K. 2006/389 T. 26.1.2006 • ZİYNET EŞYASI TALEBİ ( Kadına Ait ( 1 ) Bilezik ( 3 ) Yarım Altın Ve ( 12 ) Çeyrek Altının Davalı Koca Tarafından Bozdurulduğu Kanıtlanmasına Göre İsteğin Tamamen Reddinin Doğru Olmadığı ) • OTOMOBİL ALIMINA KATKIDA BULUNAN EŞ ( Kanıtlanmasına Göre […]

Yorumlar »

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15931 K. 2006/113 T. 23.1.2006 • YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kadının Çalıştığını Belirtmesi Zabıta Araştırmasında İse Çalışmadığının Belirtilmesi – Çelişki Giderilmeden Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı ) • VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakasının Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olduğu – Bu İsteklerin Reddi Veya Kabulü Halinde […]

Yorumlar »

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

Boşanma Davasından Bağımsız Açılan Tazminat İstekleri

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17509 K. 2013/21002 T. 16.9.2013 • BOŞANMA DAVASINDAN BAĞIMSIZ AÇILAN TAZMİNAT İSTEKLERİ ( Nispi Harca Tabi Olduğu – Nispi Harca Tabi Davalarda Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Dava Açılmadan Ödendiği/Peşin Nispi Harç Tamamlatılmadan İşin Esasının İncelenemeyeceği ) • EV EŞYALARI ( Davacı Kadının Kişisel Malı Olduğunu Kanıtlayamadığı […]

Yorumlar »

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7291 K. 2013/21015 T. 16.9.2013 • İŞTİRAK NAFAKASI ( İştirak Nafakasının Alacaklısının Velayetin Tevdi Edildiği Ana ya da Baba Olduğu – Velayet İlişkisi ve Velayet Kendisine Verilmeyen Eşin Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılma Zorunluluğunun Çocuğun Ergin Olmasıyla Kendiliğinden Sona Ereceği ) • KARAR TARİHİNDE ERGİN DURUMDA OLAN […]

Yorumlar »

Boşanma Davası

Boşanma Davası

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/2203 K. 2010/6062 T. 30.3.2010 • BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Bir Kısmı Temelinden Sarsılma Durumunun Kabule Elverişli Olmayan Beyanlar Olup Bir Kısmı İse Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İzahlardan İbaret Olduğu – Davanın Reddi Gereği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanık Sözleri […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar