HUKUK ve DANIŞMANLIK
0 216 348 86 01

Etiket: tazminat avukatı

Rücuen Tazminat | Tazminat Davası

Rücuen Tazminat | Tazminat Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/17-499 K. 2011/557 T. 28.9.2011 • RÜCUEN TAZMİNAT (Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle Bağlantısının Olmasına Özel İzinle Girilmesinin Özel Güvenliğinin Olmasının KTK’nun 2. Md.sinin Uygulanmasına Engel Bulunmadığı) • TRAFİK KAZASI (Rücuen Tazminat – Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Fabrika Sahasının Karayolu İle […]

Yorumlar »

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi | Ecrimisil

  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4885 K. 2013/6439 T. 9.4.2013 • KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği – Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı ) • YENİDEN İNŞAA VE İMAR MAKSADIYLA ESASLI TADİLAT ( Kiralananın Tahliyesi ve Ecrimisil […]

Yorumlar »

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

Tazminat | Dürüstlük Kuralına Aykırılık

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/11075 K. 2011/12684 T. 29.11.2011 • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının 21 Adet Tanık Gösterdiği – Davacıdan Gösterdiği Tanıklar İçinden Dava Dilekçesindeki Farklı Olguları İspata Yönelik Bilgisi Olanların İsimleri Sorularak Bu Tanıklar Dinlendikten Sonra Bir Karar Verileceği ) • TANIK DELİLİ ( Davacının 21 Adet Tanık Göstermesi […]

Yorumlar »

Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

Tazminat Davası | Noterin Sorumluluğu

    T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15234 K. 2012/249 T. 16.1.2012 • NOTERİN SORUMLULUĞU (Gerçek Malik veya Tasarrufa Ehil Olmayanların Noterlerden Araç Satışı veya Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Malı Elinden Çıkan İyiniyetli Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış […]

Yorumlar »

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/7104 K. 2013/6433 T. 8.4.2013 • TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Maluliyet Oranlarını Gösterir Raporun Hatalı Olduğu – Yaşam Sürelerinin PMF Yaşam Tablosuna Göre Hesaplanacağı/Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün Gözetilmesi Gerektiği ) • MALULİYET ORANINI GÖSTERİR RAPORUN HATALI OLDUĞU ( Yasal Mevzuata Uygun Hazırlanmadığının Gözetilmesi […]

Yorumlar »

Site Yönetim Kurulu Kusurları | Maddi ve Manevi Tazminat

Site Yönetim Kurulu Kusurları | Maddi ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6669 K. 2011/8407 T. 14.7.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Site Yönetim Kurulu Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı İle Birlikte Sorumlu Tutulmaları Gerektiği – Davalı Site Yönetim Kurulu Başkanının Mahkum Olması Diğer Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtarmadığı ) • SİTE YÖNETİM KURULU ( Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı […]

Yorumlar »

Resmi Nikah Yapılmaması ve Terkedilmekten Kaynaklanan Manevi Tazminat

Resmi Nikah Yapılmaması ve Terkedilmekten Kaynaklanan Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7364 K. 2011/8345 T. 14.7.2011 • RESMİ NİKAH YAPILMAMASI VE TERKEDİLMEKTEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Ziynetlerin Bedelinin Ödetilmesi İstemi – Terkedilebileceği Gibi Bir Sonucun da Olabileceğini Öngörebilecek Yaşta ve Konumda Olan Davacının Artık Bunlardan Kaynaklanan Manevi Tazminat İsteme Hakkı Bulunmadığı ) • MANEVİ TAZMİNAT ( Resmi Nikah Yapılmaması Nedeniyle […]

Yorumlar »

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2011/1827 K. 2011/3507 T. 14.4.2011 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Araç Sürücüsünün Yeşil Işıkta Geçtiği Ölümlü Kazada Kusursuz Olduğu/Davanın Reddi – Ceza Davasında Sürücü Tali Kusurlu Bulunup Cezalandırılması/Kusur Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Alınacak Raporla Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği ) • CEZA MAHKEMESİNDE BELİRLENEN KUSUR ORANI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı […]

Yorumlar »

Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8398 K. 2011/8121 T. 7.7.2011 • TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat – TMK’’nun 605/2. Md. Gereğince “Ölümü Tarihinde Miras Bırakanın Ödemeden Aczi Açıkça Belli veya Resmen Tespit Edilmiş İse Miras Reddedilmiş Sayılacağı”/Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Ayrı Bir Dava Açılarak İstenebileceği Gibi Açılmış Bir Davada […]

Yorumlar »

Tazminat

Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2011/8304 K. 2011/8363 T. 14.7.2011 • ELEKTRİK NAKİL HATTINDAN KAYNAKLANAN YANGIN NEDENİYLE TAZMİNAT ( Devlet Vilayet Belediye Gibi Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseselerin Dahi Tacir Sayılacakları – Elektrik Dağıtım Telefon Radyo İle Haberleşme ve Yayın Yapma Gibi İşlerle Uğraşan Müesseselerin Ticarethane Sayılacakları ) • TİCARETHANE SAYILAN […]

Yorumlar »

 

 

Makale AramaHukuki Başlıklar