0 216 348 58 68 - 0 532 782 20 53

Ariv: Şubat, 2012

Sözleşmeler Hukuku | Av. Bedriye İclal Poyraz

Sözleşmeler Hukuku | Av. Bedriye İclal Poyraz

  SÖZLEŞMELER HUKUKU  Günümüzde sözleşmeler hukukunun her geçen gün önemi biraz daha artmaktadır. Günümüz koşullarında artık yazılı sözleşmelerin gerekliliği artmış olup, sözleşmeler toplumsal yaşam ve ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Sözleşmeler türleri ve nitelikleri itibariyle sözleşmeler hukukunda değişik hukuki sorunlar ve çözümlerine ilişkin pek çok mahkeme kararlarına konu olmaktadırlar. Aslında pek çok hukuk dalı alanında […]

Yorumlar »

Alkollü Araç Kullanmak | Soyut Tehlike Suçu

Alkollü Araç Kullanmak | Soyut Tehlike Suçu

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/5144 K. 2011/2755 T. 11.10.2011 • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Soyut Tehlike Suçu Olduğu – Alkolün Etkisiyle Güvenli Şekilde Araç Kullanamayacak Durumda Olduğu Halde Trafikte Araç Kullanmanın Bu Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu ) • YÜZ PROMİLDEN YÜKSEK ALKOL DÜZEYİ ( Trafik Güvenliğini […]

Yorumlar »

Alkollü Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet | Bilinçli Taksir

Alkollü Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet | Bilinçli Taksir

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/5345 K. 2011/4461 T. 3.11.2011 • TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA VE TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın 275 Promil Alkollü Olarak Araç Kullanarak Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Verdiği – Bilinçli Taksir Hükümlerinin Uygulanacağı ) • BİLİNÇLİ TAKSİR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama – Sanığın […]

Yorumlar »

Alkol Düzeyi | Güvenli Sürüş Yeteneğinin Kaybedilmesi

Alkol Düzeyi | Güvenli Sürüş Yeteneğinin Kaybedilmesi

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/5656 K. 2011/3668 T. 25.10.2011 • 100 PROMİLDEN YÜKSEK OLARAK SAPTANAN ALKOL DÜZEYİ ( Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceğinin Bilimsel Olarak Kabulü Gereği – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınmasa da Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilebileceği ) • GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( 100 Promilden Yüksek […]

Yorumlar »

Vesayeti Gerektiren Haller | Alkol Bağımlılığı

Vesayeti Gerektiren Haller | Alkol Bağımlılığı

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6298 K. 2011/6977 T. 25.4.2011 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLER ( Alkol Almanın Tek Başına Kısıtlama Sebebi Olmadığı – Davalının Malvarlığını Kötü Yönettiğine ve Kötü Yaşama Tarzı İçinde Olduğuna İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı/Talebin Reddi Gereği ) • KISITLAMA TALEBİNİN REDDİ ( Davalının Malvarlığını Kötü Yönettiğine ve Kötü Yaşama Tarzı […]

Yorumlar »

Mirasın Reddi Kararının İptali İstemi

Mirasın Reddi Kararının İptali İstemi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6272 K. 2011/7256 T. 28.4.2011 • MİRASIN REDDİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Görevli Mahkemelerin Genel Mahkemeler Olup Görevin İse Alacağın Tutarına Göre Belirleneceği ) • GÖREVLİ MAHKEME ( Mirasın Reddi Kararının İptali İstemi – Genel Mahkemeler Olup Görevin İse Alacağın Tutarına Göre Belirleneceği ) 4721/m. 617 1086/m. 7 […]

Yorumlar »

Kararın Tefhimi | Gerekçeli Karar

Kararın Tefhimi | Gerekçeli Karar

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2011/6565 K. 2011/7214 T. 28.4.2011 • KARARIN TEFHİMİ ( En Az 388. Md.de Belirtilen Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olacağı – Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği ) • HÜKÜM SONUCU ( Duruşma […]

Yorumlar »

Çocuk İle Kişisel İlişki

Çocuk İle Kişisel İlişki

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/18351 K. 2011/7395 T. 2.5.2011 • SOYBAĞI İLİŞKİSİ KURULMASI ( Hakim Kararıyla – Gerektiğinde Uzmanlardan Görüş de Alınarak Davacı İle Çocuklar Arasında Kişisel İlişki Tesisi Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği ) • ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ ( Gerektiğinde Uzmanlardan Görüş de Alınarak Kişisel İlişki Tesisi Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği […]

Yorumlar »

Vesayetin Ölümle Sona Ermesi

Vesayetin Ölümle Sona Ermesi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/5594 K. 2011/7464 T. 2.5.2011 • VESAYETİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Görevi Sona Eren Vasi Yönetimle İlgili Son Raporu ve Kesin Hesabı Vesayet Makamına Vermekle Yükümlü Olduğu Gibi Malvarlığını Vesayet Altındaki Kişiye Mirasçılarına Teslim Edilmek Üzere Hazır Bulundurmak Zorunda Olduğu ) • GÖREVİ SONA EREN VASİ ( Yönetimle […]

Yorumlar »

Boşanma | Tanık Sözleri

Boşanma | Tanık Sözleri

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6629 K. 2011/7473 T. 2.5.2011 • BOŞANMA ( Tanıkların Sözlerinin Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılma Durumunu Kabule Elverişli Sebep ve Saiki Açıklanan ve İnandırıcı İzahlardan Oluşması Gerektiği ) • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Tanıkların Sözlerinin Temelinden Sarsılma Durumunu Kabule Elverişli Sebep ve Saiki Açıklanan ve İnandırıcı İzahlardan Oluşması […]

Yorumlar »

 

Sayfa 1123

 

Makale Arama